Om Skåde Rideklub

Skåde Rideklub blev etableret 9. december 1982

Stedets historie kan spores tilbage til 1944, som dengang var ejet af ægteparret Laugesen. De havde gartneri og boede i boligen, som lå der, hvor den store boksstald ligger nu. De havde intet med heste at gøre, men under 2. verdenskrig byggede tyskerne den gamle boksstald – der hvor personaleboligen nu ligger – så de tyske officerer kunne ride i skoven

Efter krigen stod ægteparret nu med en hestestald, som de ikke havde noget at bruge til. Derfor lejede de den ud i en årrække til travtræner Poul Christiansen.

I 1962 byggede Laugesen huset på bakken (Henrik Hansens hus). Det var meningen, at det skulle bruges som aftægtsbolig, når ægteparret gik på pension. De flyttede dog aldrig op i huset, men solgte det i 1972 til Åge Rasmussen. Åges søn, Lasse købte huset i 1979, hvor han byggede den lille stald på bakken.

Åge Rasmussen havde 2 sønner, Jørgen og Lasse og en datter, som hed Jane. Sønnen, Jørgen Rasmussen købte stedet af Laugesen i 1970 og startede rideskole op. I 1973 byggede han langstalden og det lille ridehus.

Familien Hermansen købte stedet i 1974 og havde det frem til 1978. De havde i samme periode Ryttergården i Lyngby ved Brabrand.
Familien var meget alsidige og havde minicirkus. De havde mange forskellige dyr, som vaskebjørne, kameler, bjørne og på et tidspunkt en enkelt tiger – og så selvfølgelig en masse heste. De havde mange hingste og gik meget op i westernridning. Sønnen kørte dødsdrom, som var opstillet midt på gårdspladsen. I de år Hermansen havde stedet, blev kortstalden og cafeteriaet opført.

I 1978 købte Keld og Ulla Fogh Larsen rideskolen. De havde stedet frem til 1. januar 1982, hvor den selvejende institution tog over efter at have forhandlet med Århus Kommune fra november 1980. Skåde Rideklub blev stiftet 9. december 1982. Samme år blev det store ridehus bygget, og der var indvielse af ridehuset med et flot stævne. Derfor har det været tradition for rideklubben at afholde jubilæumsstævne i december måned.

Den 1.juni 1990 købet SI den lille gule gård af Loft’s dødsbo. Til gården hørte der 17 tdr. land jord. SI solgte ejendommen til Hanne Sørensen 1. marts 1991, og beholdte de 17 tdr. land, som er lagt ud til græsfolde og benyttes af elevhestene om sommeren.