Bestyrelsesreferater 2020

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 2. december 2020

Dato: Onsdag d. 2. december 2020 kl. 17.00

Sted: Christian Markussen, Højbjerg
Deltager:Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen (daglig leder), Linda Raufor (referent)

1. Information fra daglig leder

• Status på daglig stalddrift 

Begge maskiner har været til service og er dermed i orden.

Der er foretaget test af vores foderplan hos Equsana. Testen viser, at vores foder er rigtig fint, da vi også fodrer med wrap og hestenestår på halm, både i forhold til vedligehold og en arbejdende hest/pony. Dog skal vi være opmærksomme, hvis portionsanretningen er under ¾ kilo for en stor hest, skal vi være opmærksomme på at give ekstra vitaminer/mineraler. Fodermesteren (Georg) laver en tabel, hvor man kan se fodermængde og hestevægt. Den hænges op på opslagstavlen i gangen ved rytterstuen. Ved spørgsmål, kontakt Georg.

• Boks-status 

Er en ny hest på vej ind i stalden. Så vi er næsten fyldt op.
Hvis der er ønske om at leje en boks, så ta fat i Georg. Han kender planerne fremadrettet.

• Status folde 

Intet nyt

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

To do: 

Udbedring af gulv i vandspiltov

Ansvar: 

Christian kontakter AROS

Status: 

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Forventes færdigt: 

Ultimo 2020. Georg følger op

3. Økonomi / Budget opfølgning

Vi bruger flere penge på lønninger end forventet. Elevskolen går bedre end budgetteret, så lige nu holder budgettet samlet set.

4. Ridebaner 

Den store dressurbane kan ikke bruges lige nu. Der står lærketræer i den ene ende, som har smidt løv. Løvet er ikke godt for banen, så det skal samles op. Stor tak til Helle og Lotte der allerede har taget en stor tørn.

Den nederste springbane er også ved at blive ordnet.

Der skal mere fyld i de to indendørs baner. Vi håber at kunne nå det inden årsskiftet.

5. Personale

Georg arbejder på jule vagtplanen. D. 24. december kører som helligdag. D. 31. december kører som hverdag.

Der er nu kontrakter på alt personale der arbejder over 10 timer.

6. Rideskolen

Der søges efter nye elevheste. Hvis nogen ser relevante emner, der ikke koster alt for meget, så tag fat i Rideskoleleder Mie eller Christian kasserer i bestyrelsen. Vi vil gerne have 3-4 nye ponyer/heste.

Mie er tilbage igen, men på nedsat tid. Olivia underviser en del af børneholdene.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen. 

7. Privat undervisning 

Hvis der er eksterne undervisere der ønsker at undervise i rideklubben, så vurderer vi behovet for det i bestyrelsen. Tag kontakt til Anne Pind ved konkrete ønsker.

Bemærk, at ryttere der får privatundervisning, ikke har fortrinsret til faciliteterne. Bortset fra springning tirsdag og torsdag aften.

8. Certificering

Intet nyt

9. Indkomne forslag 

Intet nyt

10. Sikkerhed 

I disse tider, er mundbind jo også en del af sikkerheden. Vi ved godt det ikke altid er lige behageligt, men vi takker alle for at overholde retningslinjerne fra Rideforbundet.

11. Nyt fra distriktet / DRF

Intet nyt

12. Udvalg

Der meldes ind til forbundet, at vi ønsker to dressurstævner og 1 springstævne både forår og efterår næste år. Hvis du er interesseret i at hjælpe med at arrangere springstævne, så henvend dig til Mette Thomsen, Helle Nørbjerg eller Kronborg.

13. Markedsføring / PR 

Intet nyt

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Det hele står meget stille på grund af corona.

D. 13. december skulle vi have afholdt stævne. Det er desværre aflyst på grund af corona. Der er i stedet et programridningskursus. Ser mere på facebook.

15. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 

AIF Royal Fonden – Bevilget 15.000,- kr. til indkøb af elevpony

16. Eventuelt 

Næste møde onsdag d. 13. januar 2021. kl. 17.00. Hos Christian.

Herunder planlægning af næste mødedato

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 21. oktober 2020

Dato:                          Onsdag d. 21 oktober kl. 17.00
Sted:                          Christian Markussen, Højbjerg
Deltager:                    Georg Nielsen (daglig leder), Christian Magnussen, Mette Thomsen, Linda Raufort (referent)
Fraværende:               Anne Pind

1. Information fra daglig leder

 • Status på daglig stalddrift
  Underlag til rideskolehestene sendes til vask.
 • Boks-status
  Vi har igen ledige bokse. Henvendelse til Georg hvis man ønsker at leje en boks.
 • Status folde
  Vi har to ledige græs folde. Så der er mulighed for at leje fold sammen med en boks.

Hingstefolden er igen klar til anvendelse.

Som en forsøgsordning, vil der på hverdage kunne vælges en eftermiddagsfoldordning på jord fold. Hestene vil komme ud efter de har fået frokost og man skal selv sørge for ind lukning inden mørkets frembrud. Dermed bestemmer man selv, hvor lang tid hesten står på jord folden.

Ordningen kan kombineres med den aftale man har om formiddagen eller kan vælges alene. Prisen er kr. 300,- hvis man i forvejen har formiddagsordning og kr. 400,- hvis man kun har eftermiddagsordningen, pr. måned. Ordningen bliver evalueret løbende.

Der vil fortsat være ledige folde til eftermiddags udlukning, til dem der ikke har en foldordning.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Christian kontakter AROS

To do: 

Status: 

Ansvar: 

Udbedring af gulv i vandspiltov

Forventes færdigt: 

Ultimo 2020

3. Økonomi / Budget opfølgning

Vi er fortsat udfordret på budgettet. Vi har budgetteret med fuld belægning i stalden, så vi følger regnskabet nøje.

Vi får oprettet en MyShop ordning, så klubben har sin egen mobilpay

4. Ridebaner 

Hjørnerne på banerne harves ind, det vurderes efterfølgende, om der skal fyldes op med sand.

Georg er obs på at få fjerne blade, men de er nemmest at fjerne når det er tørt, så det skal times efter vejret.

Klatter er fortsat et problem. Det ødelægger vores baner, hvis vi ikke passer på dem. Det kan ikke hjælpe bare at lade klatterne ligge, selvom man kommer til en bane, hvor en anden har efterladt en klat.

5. Personale

For at overholde alle retningslinjer, får vi lige tjekket at alle fastansatte, der har over 10 timer om ugen, har en kontrakt. Vi får samtidig tjekket vi ikke ligger inde med gamle kontrakter, som skal destrueres i henhold til GDPR.

6. Rideskolen

Vores rideskole leder er gravid men fortsætter med undervisning så længe som muligt. Der skal lyde et stort tillykke fra bestyrelsen 😊

Vi er fortsat underlagt coronaretningslinjer, så forældre henvises til at se på undervisningen fra Rytterstuen, og ikke i hjørnet i ridehallen.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen. 

7. Privat undervisning 

Der er efterspurgt en billigere løsning for privatundervisning. Der vil være udover fredag være mulighed for at få undervisning af Rebecca om onsdagen. Prisen er 150,- for 30 min. Afregning via klubmodul.

Søren Valentin underviser efter behov. Henvendelse til Pernille Koch på tlf. 60 74 28 20 hvis du er interesseret.

Susanne Barlow underviser fast hver torsdag morgen/formiddag. Henvendelse til Mette Markussen på tlf. 26 23 47 50.

8. Certificering

Intet nyt

9. Indkomne forslag 

Medlemsmødet blev evalueret. Der er udarbejdet et idé katalog fra mødet, som vedhæftes referatet. Kataloget gives videre til aktivitetsudvalget til videre arbejde, og vil blive præsenteret til de fremmødte på mødet d. 28. oktober med aktivitetsudvalget.

Der er sat seddel op på opslagstavlen i privatstalden med opgaver man gerne må tage af. Alle er velkomne til at skrive sig på listen – også fra elevskolen. Tak til Belinda for initiativet.

10. Sikkerhed 

Af sikkerhedsmæssige hensyn, er det IKKE tilladt at gå rundt med headset eller ear plugs under arbejde i staldene, håndtering af hestene  eller under ridning!

11. Nyt fra distriktet / DRF

Intet nyt

12. Udvalg

Udvalgsmøde for aktivitetsudvalget er 28. oktober kl. 18.00 i Rytterstuen.

13. Markedsføring / PR 

Der er hængt sedler op på opslagstavlerne med de forskellige steder man kan finde Ridekluben på de sociale medier. Tag os, like os og del endelig opslag.

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Der er klubstævne 13. december for private og partryttere.

Partmøde forventes d. 7. november kl. 12.00 - 14.00

Vi er desværre ikke i stand til at afvikle elevstævner så længe, vi er underlagt de nugældende corona retningslinjer. Vi vil rigtig gerne have, at alle har mulighed for at have forældre/bedsteforældre m.v. med som tilskuere, men det er ikke muligt lige nu. Vi forsøger i stedet at lave nogle aktiviteter for parter og ponyryttere henover efteråret.

15. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 

Toms Guldpulje - afslag

16. Eventuelt  

Alle værelser i huset er nu lejet ud.

Næste møde 2. december kl. 17.00 hos Christian

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 24. juni 2020

Dato:     Onsdag den 24. juni 2020 kl. 17.00 

Sted:     Christian Markussen, Højbjerg

Deltager:Georg Nielsen (pkt. 1-6), Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Linda Raufort (referent)

Afbud:Fie Hofman

1. Information fra daglig leder

• Status på daglig stalddrift 

Sommerferieplanen for stalden er på plads snarest. Der sættes to på hver dag og åbningstiden bliver som i weekender, så hestene får wrap ca. kl. 16.00 og aftenfodres kl. 18.00.

Når Georg har ferie, sørger han for at der er en ansvarlig for elevhestene i forhold til opfyldning af vand og vurdering af græs situationen.

• Boks-status 

Fra 1. juli har vi nogle tomme bokse. Henvendelse til staldmesteren, hvis der er interesse for opstaldning.

• Status folde 

Alle græsfolde er udlejet. Husk det er foldlejeren der har ansvaret for at holde hegnet frit og sørge for at fjerne træer og buske der vokser op på folden.

Tre af jordfoldene har været lukket på grund af ahorn spirer, der er giftig for hestene. De to af foldene er tilgængelige igen.

Hingstefolden er lukket. Der bliver fældet ahorntræer rundt om den snarest muligt.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

To do: 

Adskillige boksrammer er tæret op i nederste ramme og skal renoveres. Der skal svejses ny bundramme på.  

Ansvar: 

Georg.  Christian 

Status: 

Christian forhører sig hos AROS. 

Forventes færdigt: 

6/5-20 - Der ligger en plan for udbedring. Finansiering er tilkendegivet af AROS. Forventes at ske i løbet af sommeren 2020

24.6.Afventer fortsat en dato for udbedring.

3. Økonomi / Budget opfølgning

Christian gennemgik regnskabet. Da hestene fortsat skal passes selvom der er Covid-19, kan der ikke p.t. ses en reduktion i omkostningerne. Samtidig har vi også færre ansat med tilskud. Det gælder både i stalden og på rideskolen. Det følges nøje, da det udfordrer vores økonomi.

På næste møde gennemgåes punktet yderligere.

Belægningen af bokse har været fin i foråret, men henover sommeren, har vi tomme bokse, som også udfordrer økonomien, så vi er interesseret i at få fyldt de tomme bokse ophurtigst muligt.

4. Udendørsbaner 

Vi vil forsøge at søge midler til at få lavet en Walber bund på springbanen. Alle opfordres til at fortælle, hvis der er forskellige puljer/fonde som kunne være relevant at søge. Henvendelse til Linda

5. Personale

Der er ansat en ny rideskoleleder Mie Brøggler som allerede er startet med at undervise på onsdagsholdene. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Der skal indhentes børneattester igen. De skal fornyes 1 gang om året.

6. Rideskolen

Rideskolen er i gang igen på normale vilkår.

Elevhestene kommer på sommerfold fra uge 28 til uge 31. Der er optræning i uge 32 og rideskolen starter så op igen i uge 33.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen. 

7. Privat undervisning 

Der er mange muligheder for privatundervisning, og opfattelsen er at det går godt.

8. Certificering

Der kommer en ny form for certificeringer. Rideforbundet kommer med oplæg i efteråret.

9. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag

10. Sikkerhed 

Der er blevet spurgt om man må ride sin hest/pony kun med grime på. Privatheste/-ponyer må selv vælge, men skal altid ride forsvarligt. Rideskolens heste skal altid som minimum rides med trense.

11. Nyt fra distriktet / DRF

Intet nyt

12. Udvalg

Stævneudvalget: Alle stævner er annulleret på grund af Covid-19. Vi har genansøgt om de samme datoer.

13. Markedsføring / PR 

Intet nyt

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

På grund af Covid-19, er den store ridelejerarrangeret uden overnatning i år. Der tagesalle Covid-forholdsregler i forbindelse med deltagelsen, og derfor er fælles overnatning sløjfet.

Der kommer et medlemsmøde i efteråretmed fokus på frivillighed og medlemsinvolvering. Dato følger efter sommerferien.

15. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 

Se punktet med udendørs baner.

Toms Guldpulje ansøgt om et beløb til en familiedag på Skåde med fokus på fælles aktiviteter for forældre og børn om eftermiddagen og fællesspisning for hele klubben om aftenen. Vi afventer svar.

Vi har fået afslag på ansøgning om penge til en elevpony fra #Aktivsammenhverforsig-puljen

16. Eventuelt  

Vi har et ledigt værelse til udlejning. Kontakt Anne Pind, hvis nogen er interesseret.

Dato for næste møde: 24. august 2020 kl. 17.00 hos Christian.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 6. maj 2020

Dato:         Onsdag den 6. maj 2020 kl. 17.00 

Sted:         Christian Markussen, Højbjerg

Deltager:   Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Georg Nielsen (pkt. 1-6) og Linda Raufort

Afbud:       Fie Hofman

1.   Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift 

 • Under Corona-nedlukning er stalddriften blevet varetaget ud fra de retningslinjer der er meldt ud fra myndighederne. Nu hvor der er lukket lidt op i rideskolen, er der næsten normal stalddrift igen.
 • Der har været bygningssyn fra AROS. Der skal udbedres nogle fuger på den røde bygning med privatboliger.
 • Det ene værelse skal males i delelejligheden. Det sørger Linda for sker.
 • Da der ikke har været redet i ridehallerne de seneste måneder, vil der ikke blive nedvasket denne sommer.
 • Alle parter og pensionærer opfordres til at feje ned i egen boks, vaske vinduer og gøre krybberne rene.

Boks-status 

 • P.t. har vi et par ledige bokse fra 1. juni. Henvendelse til Georg

Status folde

 • Alle folde er lejet ud og der er p.t. ikke venteliste. 

 2.  Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Ansvar: 

To do: 

Adskillige boksrammer er tæret op i nederste ramme og skal renoveres. Der skal svejses ny bundramme på.  

Georg 

Georg.  Christian 

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende. 

Status: 

Forventes færdigt: 

6/5-20 - Der ligger en plan for udbedring. Finansiering er tilkendegivet af AROS. Forventes at ske i løbet af sommeren 2020

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.  

Christian forhører sig hos AROS. 

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående

 

3.   Økonomi / Budget opfølgning

Christian orienterede om hovedtrækkene i budgettet.

De seneste prisstigninger hjælper på regnskabet. 

Det forventes, at der skal købes en elevhest.

I forhold til Corona, er vi heldigvis ikke berettiget til nogle hjælpepakker, fordi vi har stor støtte fra vores medlemmer. Tak for det.

4.   Udendørsbaner 

Der er ønsker om at den udendørs springbane (nederste sandbane) opgraderes og bliver bedre. Den bliver for hurtig tør og tung. Klubben har p.t. ikke penge til en opgradering, men alle er velkomne med ideer til løsning.

P.t. er græsbanen ideel til springning. Kontakt Georg for koordinering af brug af græsbanen.

5.   Personale

Georg arbejder på at få sommerferieplanen til at gå op i forhold til stalddriften.

Formanden og Georg har udarbejdet en ’katastrofeplan’ i tilfælde af at vi har mandefald på stalddrift. Planen tager højde for sygdom i kritisk personale på rideskolen. Planen indebærer daglige prioriteringer, indkøbsoplysninger, kontaktpersoner og lignende.

6.   Rideskolen

Der er fortsat ikke givet tilladelse til ridning i ridehallerne. Men vi følger hele tiden myndighedernes retningslinjer

Den nuværende model for afvikling af elevholdene fungerer, selvom vi godt ved det ikke er helt optimalt.

15. maj er der frist for ansøgning til rideskoleleder stillingen.

 
Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen. 

7.   Gennemgang af bestyrelsens funktions og arbejdsbeskrivelse

Listen blev gennemgået og foreligger som selvstændigt bilag.

8.   Privat undervisning 

Vi åbner op for udefrakommende ryttere til privatundervisning igen. Undervisningen foregår udenfor og reglen om maks 10 personer samlet gælder fortsat. Underviseren har ansvaret for at håndhæve gældende retningslinjer.

9.   Certificering

Intet til punktet

10.   Indkomne forslag 

Der er kommet et forslag om at indkøbe skum bomme. Dette er der ikke p.t. økonomi til i klubben.

11.   Sikkerhed 

Af sikkerhedsmæssige hensyn, har vi forbudt hundeluftning, løb, cykling og lignende på græsfoldene og på stien omkring foldene. De lokale grundejerforeninger er kontaktet med besked om dette.

12.   Nyt fra distriktet / DRF

Ordinært repræsentantskabsmøde har været aflyst på grund af Corona. Der genindkaldes til virtuelt møde. Mette deltager. 

13.   Udvalg

Intet til punktet

14.   Markedsføring / PR 

Vores instagram profil er igen aktiv. 

15.   Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Ridelejr: Vi gennemfører ridelejeren i uge 27. Programmet sættes sammen ud fra de retningslinjer der gælder i forhold til Corona på det pågældende tidsrum.

Arbejdsdag: På grund af Corona restriktionerne er der ikke en konkret arbejdsdag i 1. halvår. En del af de sædvanlige opgaver til arbejdsdagen er der dog fortsat. Der hænges derfor lister op i staldene med opgaver man gerne må løse når det passer ind. Koordiner med Georg hvilke opgaver du løser og om der skal bruges noget udstyr til det.

16.   Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 

Intet til punktet

17. Eventuelt  

Næste møde er 24. juni kl. 17.00 hos Christian.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 8. januar 2020

Dato: Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.30.
Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Fie Hofman, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede. Sif Pedersen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at ”geden” er blevet repareret og kører nu helt perfekt.

Desuden oplyse han, at den store port i den store ridehal skal åbnes og lukkes med forsigtighed, så den kører op og ned lige så stille. Dvs. man skal have fat i snoren både på vej op og ned, og indtil den er lukket og åbnet helt. Der har været udfordringer med dette, men som sagt er det nu blevet udbedret.

Tagrender er blevet renset.

Georg oplyste desuden, at han prøver at få harvningen klaret om morgenen, og ellers gør han det over middag.

 

b. Boks-status:

Georg oplyste, at vi har alle bokse fyldt op. Og pt. har vi venteliste. Men henvend dig endelig til Georg, vores staldmester, hvis du ønsker at blive skrevet op.

c. Status folde – Foldkontrakter:

Vi afventer snarest de tilrettede foldkontrakter fra Linda til godkendelse, hvorefter Linda lægger det på nettet.

Der er p.t. én ledig græsfold. Henvendelse omkring leje af denne sker til Georg.

 

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Folde

Linda

GDPR lovgivning

Mette, Linda og Tina

Oprydning på kontoret

Georg.  Christian

Adskillige boksrammer er tæret op i nederste ramme og skal renoveres. Der skal svejses ny bundramme på.

Georg / Christian

Vandspiltorvet – udskiftning af gummeunderlaget pga. buler.

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Linda arbejder med det, således vi kan få klarlagt, hvorledes opbevaring af personfølsomme oplysninger, nøgler m.v. gøres på rette vis

Vi skal have fastsat en dato.

Christian forhører sig hos AROS.

Christian forhører sig hos AROS

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående.

Vi mangler jordfolde og sætter gang i at få hegnet færdigt hurtigst muligt jf. også forrige referat herom.

Der arbejdes med det – færdiggørelsestidspunktet p.t. ukendt.

Linda fortsætter arbejdet.

8-1-20 Linda har fået udarbejdet GDPR reglerne og bestyrelsen har godkendt disse. Hun sørger for at få GDPR reglerne på nettet snarest muligt.

(Punktet slettet til næste bestyrelsesmøde).

Vi gør det efter sommerferien.

Mette, Linda og Tina gør det på søndag d. 12.1.20. kl.10. (Punktet slettes til næste bestyrelsesmøde).

Nok først til sommer 2020.

Georg oplyste, at han har kontakt med firma, der har forslag til, hvorledes det skal gøres. AROS arbejder på det.

Vi afventer svar fra AROS hvornår det kan forventes at blive lavet.

Afventer tidspunkt fra Christian.

AROS oplyser, at det er på deres prioriteringsliste.

Vi har nu fået måtter fra Camilla Dybdahl. Vi siger mange tak for det. Og denne måtter er blevet lagt ind i vandspil-torvet, og det fungerer godt og det er nemt.Det blev besluttet, at opgaven er udført. (Punktet bliver slettet til næste bestyrelsesmøde).

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at han forventer, at vi ender i et nul.

Christian mener, at vi skal prioritere, hvad vi har af ønsker til arbejder/nye tiltag, vi gerne vil have opfyldt. Ikke at alt kan udføres, men det er en ønskeliste.

Nødvendigt er:
Opfyld af ridehusbunde – og dette er en vigtig prioritering
Nye elevheste – og det er også en vigtig prioritering

Vores priser og forslag til ændringer har alle bestyrelsesmedlemmer fået tilsendt forud for nærværende møde. Disse prisforslag blev gennemgået og med få ændringer blev disse godkendt af bestyrelsen.

Stigningen er en nødvendighed grundet øgede omkostninger til heste og ponyer til elevskolen. Stigningerne sker pr. 1. marts 2020.

 

4. Udendørsbaner:

IGEN, IGEN skal vi påpege info omkring opsamling af klatter.

Vi har gentagne gange skrevet om opsamling af KLATTER og DET ER STADIG ET PROBLEM.

Man SKAL og som i stort SKAL samle sine klatter op, når ens hest/pony gøder – det gælder ALLE – børn som voksne, vores faste undervisere, vores free-lance underviser m.v.

Og det gælder ALLE baner – indendørs og udendørs

 

5. Personale:

Georg oplyste, at vi har fået ny personale, Ditte. Hun er hos os 5 timer hver dag. Vi byder hende velkommen til Skåde og teamet.

 

6. Rideskolen:

Vi har fået 3 nye elev-ponyer, som tillige skal indgå i part-ordningen. Dette sørger vores rideskoleleder for at fordele.

 

7. Kommende Generalforsamling – fastsættelse af dato m.v.

Indkaldelsen blev gennemgået, herunder hvem der er på valg m.v. Datoen blev fastlagt, og det bliver onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00.

Tina sørger for at få ajourført indkaldelse mailet til Elisabeth.

 

8. Privat undervisning:

Vi kan oplyse, at Søren Valentin kan undervise mandag, onsdag og selvfølgelig fredag, da der jo er fri undervisning fredag. Tina sørger for at få det opdateret til nettet, da han har fået onsdag tillige. Og selvfølgelig skal der tages hensyn til hinanden, såfremt der er flere, der har undervisning de samme dage.

Weekenderne er åbne til bl.a. dressurkursus og springkursus – husk at koordinere med formanden, Mette Thomsen.

 

9. Certificering:
Pt. lidt på pause, idet vi afventer det sidste, således vi kan få de 4 ekstra certifikater, jf. også sidste referat.

Vi skulle have været re-certificeret i 2019, dog har vi fået lov fra DRF at vente til 2020.

10. Indkomne forslag:

Intet.

 

11. Sikkerhed:

Igen en reminder til alle:

EAR -PLUGS – MAN MÅ IKKE GÅ OG RIDE MED EAR-PLUGS – DET ER ALT FOR FARLIGT – Og dette uagtet om det er musik eller pod-cast m.v., der lyttes til.

I sidste referat var der skrevet flg:

Det præciseres, at man IKKE må ride med earplugs i ørerne. Det er alt for farligt, da man ikke kan orientere sig ordentlig. Det er helt okay at minde hinanden om det, når der rides rundt ; -)

 

12. Nyt fra distriktet / DRF.

Der er møde på Vilhelmsborg d. 3. februar 2020 i distrikt 12, hvor der bl.a. koordineres, hvor der holdes stævner i distriktet.

 

13. Udvalg:

Mette oplyste, at ikke afholder distriktsstævne i 2020. Vi arrangerer udelukkende 4 klubstævner i 2020. Dette grundet, at det indtægtsmæssigt giver nogenlunde samme indtægt til klubben og for mindre arbejdsbyrde.

14. Markedsføring / PR:

Det kan oplyses, at vi har 2 Facebook sider – én til vores medlemmer samt én til offentligheden. Vi er desuden på Instagram – Følg gerne med…😊

 

15. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Følg med i kalenderen med aktiviteter, der hænger i begge stalde.

Der bliver arrangeret rytterfest den 29. februar 2020. Tilmelding skal ske til Mette Markussen. Opslag følger på tavlerne i staldene. Og sms Mette Markussen, hvis du gerne vil hjælpe til med diverse opgaver omkring festen.

 

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

17. Eventuelt:

Intet nyt.

Dato for konstituerende bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen.

 

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub