Bestyrelsesreferater 2019

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 6. november 2019

Dato: Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Fie Hofman, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede. Sif Pedersen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyser, at ”geden” stadig driller med skader på denne. Georg har undersøgt mulighederne, og det er ikke en ny, vi skal have. Det er for dyrt. Så konklusionen er, at vi har fået et bedre tilbud på reparation, og det sker hurtigst muligt, så maskinen kan leve op til kravene og er sikker at benytte for personalet.

Linda checker med forsikringen omkring dækning, da en halmballe er faldet ned på geden, og vinduet er revnet m.v.

Georg forsøger at undgå udmugning i weekenderne og i stedet få det ordnet i løbet af ugen.

Vores maskine til at plane banerne er blevet rusten, og gitteret falder fra hinanden, og det dur ikke, da disse små metalstykker ligger i bunden. Vi bliver nødt til at få gitteret skiftet, så der ikke ligger løse metaldele på vores bunde. Og det sker også snarest muligt.

Banerne skal harves – gerne hver morgen – P.t har Georg gjort det om eftermiddagen, grundet personalet har været brugt til foldordningen, og dermed har der ikke været tid til det om morgenen/formiddagen.

Anne mener, at optøjning er i stykker nogle steder. Og der mangler karabinhager i vandspildtorvet. Georg opfordrer til, at ryger der en optøjning / halmstrik, så bind meget gerne selv karabinhagen på igen med ny halm-strik. Karabinhagen SKAL gemmes, da de koster. Men bind den endelig selv fast med ny halm-strik. Og husk skriv det på listen, som hænger på tavlen i privatstalden, da Georg løbende kigger på den for at holde øje med, hvad der skal repareres.

Tagrender – Georg håber, at han får tid til at rense tagrenderne for blade m.v. – Anne foreslår, at det sker inden frosten.

b. Boks-status:

Belægning – her oplyser Georg, at vi siden sommer har været godt belagt. Vi har et par opsigelser på vej, så p.t. er der mulighed for leje af boks. Kontakt blot Georg for, hvornår der er ledig boks.

c. Status folde

Der er p.t. én ledig græsfold.

Jordfolde – vi mangler jordfolde og mangler mindst 2 folde. Vi sætter derfor gang i at få lavet rotunden færdig med hegn samt ekstra fold ved at inddrage del af den gamle sti mod Oddervej og dele den sidste fold op mod øst.

Jordfold situationen her over efterår/vinter blev diskuteret, og det blev besluttet følgende:        

Ny Weekend regel i vinterhalvåret:

Halvdelen af foldene er reserveret fra kl. 8 – 13 til weekendfoldordning. Weekendvagterne skal også skrive på tavlen, hvornår de tager heste ind fra foldordning. Foldordningen er max 3 timer.

Georg skriver på white board tavlen, hvilke folde der er reserveret til weekend foldordning.

Foldkontrakterne blev gennemgået, og Linda fik skrevet ændringerne ned. Linda fremsender snarest den tilrettede foldkontrakt til gennemsyn og godkendelse. Når godkendt, blive de tilrettede foldkontrakter opdateret på hjemmesiden.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

 

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Rotunde

Linda

GDPR lovgivning

Georg.  Christian

Oprydning på kontoret

Mette, Linda og Tina

Adskillige boksrammer er tæret op i nederste ramme og skal renoveres. Der skal svejses ny bundramme på.

Georg / Christian

Vandspiltorvet – udskiftning af gummeunderlaget pga. buler.

Georg

Kattehylde til deres foder i privatstalden

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Fjernelse af rotunde, træer, rødder m.v og etablering af fold.

Linda arbejder med det, således vi kan få klarlagt, hvorledes opbevaring af personfølsomme oplysninger, nøgler m.v. gøres på rette vis

Vi skal have fastsat en dato.

Christian forhører sig hos AROS.

Christian forhører sig hos AROS

Mette forhører sig hos Georg.

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående.

29.04.2019: Vi kan oplyse, at rotunden nu er fjernet, og AROS har betalt for rydning af området. Vi afventer at lave hegn.

Vi er halvvejs med rotunden.

Vi mangler jordfolde og sætter nu gang i at få hegnet færdig hurtigst muligt.

Der arbejdes med det – færdiggørelsestidspunktet p.t. ukendt.

Linda fortsætter arbejdet.

Vi gør det efter sommerferien.

Nok først til sommer 2020.

Georg oplyste, at han har kontakt med firma, der har forslag til, hvorledes det skal gøres. AROS arbejder på det.

Vi afventer svar fra AROS hvornår det kan forventes at blive lavet.

Efteråret 2019.

Georg har sat kattehylden op. Og kattene kan benytte den. Punktet udgår til næste møde.

Afventer tidspunkt fra Christian.

AROS oplyser, at det er på deres prioriteringsliste.

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at budgettet ser lidt bedre ud, end vi har regnet med - dog dårligere end ved samme tid i 2018 pga. belægning. Christian forventer, vi ender på et nul.

Vi har dog nogle udfordringer for det kommende år – herunder bl.a. indkøb af elevheste.

Vi kigger i øjeblikke på at justere priserne, og beslutningen tages til næste møde. Christian sender forslag ud til bestyrelsen med prisstigningerne.

Christian sender budget ud inden næste bestyrelsesmøde. 

4. Udendørsbaner:

Mette oplyste, at nederste sandspringbane ikke bliver harvet. pga. sæsonen, da springning er flytte indendørs. Rider man dernede og ens hest gøder, så skal man selvfølgelig stadig samle det op. Georg arbejder på at få samlet bladene op på udendørsbanerne og håber, han kan få det gjort snarest muligt.

5. Personale:

Keld har sagt op og har sidste dag den 13. december 19. Georg er i god dialog med jobcentret omkring tilbud på personale Vi kan bl.a. få en uges gratis praktik med ny personale. Georg arbejder videre med det og bevarer kontakten til jobcentret.

Georg har flere at trække på til weekend-vagterne.

Georg laver vagtplan for julen og hænger denne op i staldene.

6. Rideskolen:

a) herunder status på sti fra Oddervej til rideskolen langs Belindas græsfold.

Status på dette er, at vi har arbejdet på at finde en løsning, men det har desværre ikke været muligt, så der kan ikke etableres den ønskede sti.

b) skabene i kort- og langstalden ved Fie. Se vedhæftede word-dokument fra Fie.

Fie orienterede herom, og det blev besluttet, at info/reglerne for leje af skabene bliver lagt på hjemmesiden, og Elisabeth sørger desuden for, at det kommer på klub-modulet.  Fie sørger for at give besked til webmaster samt Elisabeth.

Linda oplyste at hun har søgt om midler til et kursus, som Emma Stockmarr har været på. Og vi har fået hele kursus dækket fra DGI. Det er givet til instruktør-udvikling. Emma Stockmarr har nu den uddannelse, der hedder træner 1.

Vi har desuden fået ny elevhest.

Der er et ønske om flere partundervisningstimer på elevheste. Og det arbejdes der på.

7. Privat undervisning:

Intet nyt.

8. Certificering:.
Vi har mulighed for at få 4 ekstra certifikater. Georg melder snarest tilbage til Mette, om vi har overholdt alt, så vi kan få disse fra DRF.

9. Indkomne forslag:

Intet.

10. Sikkerhed:

Det præciseres, at man IKKE må ride med earplugs i ørerne. Det er alt for farligt, da man ikke kan orientere sig ordentlig. Det er helt okay at minde hinanden om det, når der rides rundt ; -)

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Vi er blevet tilbudt ”Riders 1st” fra DRF – Det er et program/system, der arbejder med medlemmers oplevelser i klubben eller stævnerytternes oplevelse ved klubbens stævner. Og systemet vil – iflg. DRF – kunne bruges analytisk og strategisk. Vi gennemgik dette, men har dog p.t. valgt at takke nej til programmet/systemet bl.a. grundet manglende hænder til at håndtere dette.

12. Udvalg:

Intet nyt.

13. Markedsføring / PR:

Se info omkring mulige 4 nye certificering under pkt. 8.

Linda lægger pressemeddelelse fra DGI om bevillig til Emmas kursus på vores hjemmeside.

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Mette oplyste kort, at der er Pony Games 16. november, ligesom der kommer yderligere 2 aktiviteter fra DRF. Line Holm står for det. For info om alle aktiviteter henvises til kalenderne i staldene, hvor Mette løbende skriver aktiviteter på.

15. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Vi har fået henvendelse fra forældre omkring hjælp til søgning af sponsorpenge til elevheste. Linda kontakter vedkommende. 

16. Eventuelt:

Intet nyt.

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag de. 8. januar 2020 kl. 19.30 hos Christian Markussen.  Linda medbringer brød. 

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 4. september 2019

Dato: Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Sif Pedersen, Fie Hofmann, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyser, at det ser ud til, at det bliver en fornuftig halmhøst. Vi skal stadig have lidt mere halm ind i laden. Og dejligt, at vi har fået det ind nu, og det ser ud til, at det er god halm.

Georg oplyser, at han har fundet anden leverandør af hø og til en fornuftig pris.  Og der bliver afregnet i kubikmeter.

Georg afventer tillige at få tilbud ind fra anden foderleverandør af piller. Når modtaget bliver både pris og kvalitet vurderet i forhold til et evt. skift.

Desuden oplyser Georg, at opsamling af klatter på banerne STADIG er et problem.

Det præciseret igen, at ved al undervisning er det free-lance underviserens ansvar at få samlet klatter op fra rytteren, som vedkommende underviser.

Og man SKAL samle klatter op efter sig selv – vær OBS på om ens hest/pony taber noget og check en ekstra gang INDEN banen forlades.

Ser man nogen, der ikke samler op, så skal man sige det og uden sure miner. Konsekvenserne er voldsomme, da det er meget dyrt at vedligeholde banerne.

Geden har skader – bl.a. i ophænget, hvor grabben bliver hængt på, Georg siger, at den skal laves, for at det er sikkert at køre og arbejde med den. Det blev besluttet, at Georg og Christian gennemgår tilbuddet omkring reparationen, og de finder ud af, hvad der er bedste – også rent økonomisk.  

Der er service her inden udgangen af september, og der skal tilbuddet m.v. være afgjort.

Vandspiltovet med gulvet, der buler. Det skal laves, hvilket vi vil forhøre os om hos AROS. Søby fra AROS vil komme i denne uge og kigge på det samme med Georg.

Der er blevet ryddet op i laden og kørt flere trailerfulde på genbrugspladsen og smidt meget gammelt foder ud. Tak fordi I fik sat jeres navn på jeres ting, så vi kunne få det gjort. Og tak til alle der hjalp til ved oprydningen.

Også i forbindelse med rengøring af staldene skal der lyde stor tak til alle, der hjalp med at flytte heste m.v. ved nedvaskningen. Og specielt tak til Line, Emma, Kronborg samt Henriette for hjælpen og hyggen efterfølgende.

Tina arbejder på at få fremskaffet en let plade til fodervognen, som skal lægges hen over, når den står over i laden, så rotterne ikke hopper op i fodervognen.

b. Boks-status:

Georg oplyser, at pr. 01.10.19 har vi fuld belægning på boksene. Og hen over sommeren har vi også være godt besat på boksene.

c. Status folde

Georg oplyser, at alle græs folde er lejet ud.

Det pointeres, at hver foldejer skal holde sin fold nedklippet med langt græs og træer og specielt ved hegnet, så græs og træer ikke vokser op til strømhegnet. Det er et godt tidspunkt at få klippet ned her i september. Der må ej heller være buske på marken pga. reglerne fra EU.

Omkring ny foldkontrakt blev det besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem til vores næste møde skriver ned i ordrette formuleringer, hvad man hver især mener skal ændres i foldkontrakten samt med henvisningspunkt i nuværende foldkontrakt. Og mailer denne/disse formuleringer til Tina.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Rotunde

Linda

GDPR lovgivning

Oprydning på kontoret

Georg / Christian

Mette, Linda og Tina

5-7 boksrammer er tæret op i nederste ramme og skal renoveres. Der skal svejses ny bundramme på

Kattehylde til deres foder i privatstalden

Georg / Christian

Georg

Vandspiltorvet – udskiftning af gummeunderlaget pga. buler.

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Fjernelse af rotunde, træer, rødder m.v og etablering af fold.

Linda arbejder med det, således vi kan få klarlagt, hvorledes opbevaring af personfølsomme oplysninger, nøgler m.v. gøres på rette vis

Vi skal have fastsat en dato.

Christian forhører sig hos AROS.

Mette forhører sig hos Georg.

Christian forhører sig hos AROS

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående.

Der arbejdes med det – færdiggørelsestidspunktet p.t. ukendt.

Linda fortsætter

29.04.2019: Vi kan oplyse, at rotunden nu er fjernet, og AROS har betalt for rydning af området. Vi afventer at lave hegn.

Vi er halvvejs med rotunden.

Vi gør det efter sommerferien.

Nok først til sommer 2020,

Efteråret 2019

Afventer tidspunkt fra Christian.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian eftersender budgettet.

Christian gennemgik budgettet og oplyste bl.a., at vi har været lidt udfordret på personalesiden pga. Georgs skade. Vi er p.t lidt bagefter på budget, men qva vi har fuld belægning, så mener Christian, at vi følger budgettet ved årets udgang.

4. Udendørsbaner:

Opsamling af klatter. ALLE skal gøre det. Se yderligere info under pkt. 1.a.

Løvfald på banerne – Georg sørger for at få støvsuget blade væk med maskinen, vi har til det.

5. Personale:

Vi har haft et par samfundshjælper hen over sommeren. Der skal ansættes en staldhjælper til sidst på året, forventer vi. Georg er OBS på dette.

6. Rideskolen:

Vi forsøger at få mere foldtid til rideskolehestene i løbet af efteråret.

Vi skal have ny underviser til lørdagsholdene. Mette arbejder på dette.

Vi mangler stadig at finde nye elev-heste. Christian arbejder på sagen.

Der er flere henvendelser til rideskolen med prøvetime og nye elev-ryttere, hvilket er dejligt.

Mette oplyste, at DRF gerne vil gøre noget for, at flere får egen heste. De har derfor lavet en cup, de kalder Elevskole-cup. Går kort fortalt ud på, at fx 4 af vores rideskoleelever tager til Vilhelmsborg til cup og rider en klasse på 4 af deres rideskoleheste – Og omvendt kommer der andre hold til vores rideskole og rider en klasse på vores rideskoleheste.

Sejt gået for dem, der melder sig til – at ride klasse på heste, der er helt nye og et nyt sted….

Vi har meldt os til dette tiltag, og Fie Hofmann og Emma Stockmaar står for dette.

7. Privat undervisning:

Intet nyt.

8. Certificering:
Intet nyt.

9. Indkomne forslag:

Mette hører Georg mht. til det tidligere forslag om ophæng af en kattehylde på væggen, så hunde ikke kan nå kattemaden.

10. Sikkerhed:

Intet nyt.

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Der er distriktsmesterskaber i spring og dressur på Vilhelmsborg her den 5. til og med 8. september 2019.

12. Udvalg:

Intet nyt. Dog kan det oplyses, at Linda og Fie har lavet en god aftale med Rema, Mårslet om indkøb til cafeteriet.

13. Markedsføring / PR:

Intet nyt.

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Mette er blevet informeret om fra DRF, at de har udarbejdet et program, de kalder TRACK - Agility for hest og rytter. DRF vil uddanne dommere og stille udstyr til rådighed.  De laver træningsseancer, hvor der blive inviteret udefrakommende til at komme og deltage, ligesom der bliver lavet konkurrencer i agility.

Vi skulle have afholdt klubstævne her i august – dog pga. for få tilmeldinger, blev vi nødt til at aflyse.

Følgende aktiviteter/stævner/møder er på programmet:

  • Pony/junior møde den 21.09.2019 kl. 12.00
  • Strandtur den 21.09.2019 kl. 14.00
  • Partovernatning den 21.09. til 22.09.2019
  • Elevstævne den 06.10.2019
  • Partmøde den 12.10.2019
  • Klubstævne den 19. og 20.10.2019
  • Halloween overnatning den 2. og 3.11.2019
  • Elevstævne den 24.11.2019
  • Klippe/klistre dag den 01.12.2019 kl. 10
  • Klubstævne den 08.12.2019

15. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Linda og Fie skal have sat et møde op og skal have priser ud til vores sponsorer.

Bidrag og alle forslag til sponsor m.v. tages imod med kyshånd. Henvendelse til Fie eller Linda

16. Eventuelt:

Intet nyt.

Dato for næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 6. november 2019 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Anne medbringer brød. 

Referent:

Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 19. juni 2019

Dato: Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19.30.
Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Sif Pedersen, Fie Hofmann samt Tina Østergaard. Linda Raufort var fraværende. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg har indhentet pris på nedvaskning af begge stalde samt få spulet den lille ridehal. Prisen er lidt dyrere end sidste år – også grundet tilbuddet på spulning af lille ridehal. Bestyrelsen diskuterede dette, og det blev besluttede at foretag nedvaskningen. Georg oplyste, at staldene bliver vasket ned den 9. juli 2019. Han hænger opslag op herom, idet pensionærerne i dette opslag gøres opmærksom på, at dækkenerne skal være fjernet senest den 01.07.2019.

Desuden hænger Georg snarest bemanding for sommerferie op på opslagstavlerne.

Georg oplyste, at når ridelejren er fordi, så kommer elevhestene på græs.

Georg nævnte, at der er en 5-7 boksrammer, der er tæret op i nederst ramme og skal renoveres. Han oplyste, at der skal svejses ny bundramme på. Christian tager fat i AROS herom.

Vi har fået henvendelse om køb af nogle af vores sveller. Det følger Christian op på overfor den interesserede. 

Opbinding på staldgangen og i vandspildtovet skal altid være i orden – både i privat- og elevstalden. Georg sørger løbende for dette samt får købt nye opbindinger og karabinhager.

Christian taler med AROS om gummiunderlaget i vandspiltovet, da vi meget gerne vil have det udbedret.

Til orientering præciseres reglerne for åbne staldvinduer, idet følgende står i vores staldregler:

For at undgå træk skal portene altid holdes lukket. Dog kan portene i den ene ende af stalden åbnes i særlig varme perioder. Alle staldvinduer skal i perioden 1. sept. – 1. maj holdes lukket og kun åbnes efter aftale med personalet – dette for at undgå unødigt træk i stalden. I perioden 1. maj – 1. sept. skal vinduerne lukkes inden staldens lukketid. Dette er hesteejerens ansvar.

Desuden opfordrer vi til, at vinduet skal være lukket, når hesten ikke står i boksen. Regler for opluk af vinduer kan også læses på opslaget ”Staldregler”, som hænger på opslagstavlerne. 

b. Boks-status:

Georg oplyste, at ponystalden er fyldt op pr. 01.08 og i den store stald er der kun én ledig pr. 01.07. Og Georg har mulige pensionærer, der påtænker leje af bokse.

c. Status folde

Anne kom med forslag til ændring af foldkontrakten og ændring af et par af punkterne i nuværende foldkontrakt. Bestyrelsen diskuterede frem og tilbage og brainstormede på, hvorledes vi får foldkontrakten udformet bedst mulig i alle interesse. Sluttelig blev det besluttet, at vi hver især tænker igennem, hvorledes ændringerne skal være, således foldkontrakten bliver tilrettet. Vi tager punktet op til næste bestyrelsesmøde. Herefter skal det nedskrives og sendes til godkendelse hos bestyrelsen igen.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

GDPR lovgivning

Georg

Linda

Rotunde

Mette, Linda og Tina

Oprydning på kontoret

Oprydning i halmladen – generelt fordi det er meget rodet og vi vil gerne, det ser pænt ud, og fordi vi gerne vil give plads til de nye halm.

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Linda arbejder med det, således vi kan få klarlagt, hvorledes opbevaring af personfølsomme oplysninger, nøgler m.v. gøres på rette vis

Fjernelse af rotunde, træer, rødder m.v og etablering af fold.

Vi skal have fastsat en dato.

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående.

Der arbejdes med det – færdiggørelsestidspunktet p.t. ukendt.

29.04.2019: Vi kan oplyse, at rotunden nu er fjernet, og AROS har betalt for rydning af området. Vi afventer at lave hegn.

Vi gør det efter sommerferien.

Tina laver hurtigst muligt opslag til opslagstavlerne, at der ryddes op i laden. Og dem, der har ting og skabe m.v. stående i laden, skal sætte deres fuld navn og mobil nr. på alle ens effekter, hvorefter det bliver stående. Det, der ikke er navn på, bliver smidt ud. HUSK at sætte godt fast med tape, så sedler ikke falder af. Fristen er 01.08.2019.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian udleverede budgettet på mødet, og dette blev gennemgået. Han oplyste, at vi p.t. ligger okay i forhold til budgettet.

4. Udendørsbaner:

Mette oplyste, at vi den 24. og 25. august 2019 har et klubstævne, og der skal vi bruge bogstaver til ponybane. Christian får købt nogle beslag til bogstaverne, så de kan hænge op på rækværket. Vi skal desuden bruge noget, der kan dække de andre, fastmonterede bogstaverne. Er der nogen, der har et godt forslag til det – så henvend jer endelig til Christian.

5. Personale:

Georg er jo kommet til skade med sin ryg, hvorfor han trækker på både Emma og Line som hjælper. Og de bidrager med megen stor hjælp – det er dejligt – tak for det.

6. Rideskolen:

Mette oplyste, at der bliver personale rokade på rideskolen efter sommerferien. Hun arbejder på det og kan først oplyse sammensætningen senere. Dog kan vi oplyse, at Emma Stockmarr stadig fortsætter som rideskoleleder.

Status på elevheste er, at vi stadig forsøger at skaffe nye elevheste.

Og vi søger akut nye rideskoleheste – så kender du et sted, en hest/pony m.v. så kontakt endelig Christian.

7. Privat undervisning:
Intet nyt.

8. Certificering:
Intet nyt.

9. Indkomne forslag:

Mette forslår, at der kommer en ”kattehylde” op, der er hængt op på væggen i privatstalden, så hunde ikke kan nå kattenes foder. Vi foreslår, at Georg sørger for dette, når han er frisk igen.

10. Sikkerhed:

Det præciseres, at man ikke må have sandaler på ved trækning med hest. Og ikke ride i sneakers. Brug korrekt fodtøj, så skader minimeres.

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette oplyste, at vi sendte afbud til distriktsrådsmødet på Vilhelmsborg den 03.06.2019.

12. Udvalg:

Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til pony/juniorudvalgt, stævneudvalget samt cafeteriaudvalgt for opsætning og hjælp til det netop afviklede distriktsstævne – skønt med så mange hænder. Også selvfølgelig også stor, stor tak til alle der har bidraget som Hjælper før og under stævnet, kagebager, oprydning m.v. Dejligt med de mange hænder.

13. Markedsføring / PR:

Tina oplyste, at video om Skåde næsten er klar. Den bliver lagt på FB, instagram og hjemmesiden.

14. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Mette oplyste, at der har været afholdte evalueringsmøde om det netop afholdte pinsestævne. Og vi havde et flot stævne, som vi arbejder på at gøre endnu bedre næste gang. Stævneudvalget er ved at planlægge klubstævnet i august 2019.

Vi får derfor igen brug for masser af hjælper til både:

klubstævnet den 24. og 25. august 2019.

klubstævnet den 19. og 20. oktober 2019

samt klubstævnet den 8. december 2019

 

Der afholdes partmøde 29.06.2019.
Vores ridelejr i uge 27 er fuld booket, hvilket er dejligt. 

15. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Bidrag og alle forslag til sponsor m.v. tages imod med kyshånd. Henvendelse til Fie eller Linda. Fie og Linda har endnu ikke haft møde om kommende, mulige tiltag.

 

16. Eventuelt:

Intet nyt.

Dato for næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 4. september 2019 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Tina medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 29. april 2019

Dato: Mandag den 29. april 2019 kl. 19.30.
Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort, Christian Markussen samt Tina Østergaard. Sif Pedersen og Fie Hofman var fraværende. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg orienterede om personale og driften, herunder planen for trækning af heste til og fra græsfolde.

Georg forsøger at få puslespillet til at gå op og checker op på det i forhold til sommerferieplanen med bemandingen og giver snarest besked til formanden med oversigt over bemandingen i sommerferien.

Vi talte om nedvaskning af staldene igen her til sommer. Georg indhenter pris fra leverandøren. Og indhenter også pris på at få spulet den lille ridehal for spindelvæv m.v.

b. Boks-status:

Vi har p.t. et par enkelt tomme bokse. Henvendelse om leje af boks sker til vores staldmester, Georg.

c. Status folde

Alle græsfolde er lejet ud, hvilket er dejligt. Henvendelse om leje af fold skal ske til vores staldmester Georg, som vil forsøge at hjælpe. Tina hænger opdateret foldoversigt op.

Ønsker man at dele din fold, så henvend dig også til Georg.

Vi arbejder på opdatering af foldkontrakter. Anne medbringer udkast til næste bestyrelsesmøde.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Rotunde

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Fjernelse af rotunde, træer, rødder m.v og etablering af fold.

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring, hvorfor punktet bliver stående.

29.04.2019: Vi kan oplyse, at rotunden nu er fjernet, og AROS har betalt for rydning af området. Vi afventer at lave hegn.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik kort økonomien og oplyste, at vi er en smule efter budgettet. Christian eftersender budgettet til bestyrelsen.

Vi arbejder på indkøb af nye elevheste. Er der nogle, der kender nogen med mulige emner til nye elevheste, så kontakt endelig Christian Markussen.

4. Udendørsbaner:

Der er kommet nyt opfyld på 4 baner – dvs. i de 2 haller og de 2 nye udendørsbaner. Vi forventer, at det holder mindst 2 år – muligvis 3 år. Det er nødvendigt at gøre løbende hvert andet/tredje år, således vi løbende vedligeholder, også set i forhold til udgiften.

Georg sørgede for at banerne var ryddet samt spejlene var dækket til, inden leverandøren med opfyld kom.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må longeres på den nederst springbane. Der må longeres på de 2 nye udendørsbaner – dvs. den nye elevbane samt den øverst nye bane.

5. Personale:

Se ovenfor under pkt. 1.a.

6. GDPR lovgivning – fastlæggelse heraf for Skåde Rideklub

Linda har arbejdet med materiale udsendt af DRF og orienterede om, hvor ”udfordringerne” ligger. Hun arbejder videre med det, således vi snarest kan få klarlagt, hvorledes med opbevaring af personfølsomme informationer, nøgler m.v. Det blev aftalt, at Mette, Linda og Tina mødes for gennemgang/oprydning på kontor, så alt bliver ajour her.

7. Rideskolen:

Vores dejlige Mini Max har tjent som elevhest på rideskolen i mange år. Nu er det tid til, at han går på pension og nyder livet. Han er derfor solgt til en sød pige, som skal bruge ham som hyggehest. Hun har haft part på ham. Det er vi rigtig glade for og er sikker på, at han får det rigtig godt. Han flytter fra Skåde. Og der ligger allerede et skønt billede af ham på Instagram, hvor han har fået fin ny, rød grime og fint dækken på 😊 Så følg Skåde Rideklub på Instagram og se hvad der sker af fine ting hos os.

Emma Stockmaar og og Mette Thomsen har været til work shop med DRF for elevskolen, og der kommer nye tiltag, nye ideer m.v.

8. Privat undervisning:

Intet nyt.

9. Certificering:
Mette oplyste, at vi skal re-certificeres igen i år i Sikkerhed og Organisation. Mette afventer at høre fra DRF i forhold til dette.

10. Indkomne forslag:

Intet indkommet.

11. Sikkerhed:

Nyt intet.

13. Nyt fra distriktet / DRF.

Intet nyt.

13. Udvalg:

Vores suppleant Fie Hofmann har i funktions- og ansvarsbeskrivelsen stået som kontaktperson for pony- og juniorudvalget. Dog er hun nu også kommet i cafeterieudvalget, hvorfor det efter det konstituerende møde er blevet besluttet, at Line Holm Thomsen overtager denne post. Funktions- og ansvarsbeskrivelsen tilrettes af Tina.

På den afholdte generalforsamling i marts md. 2019 blev Dorthe Lyhne ved en fejl skrevet ind som medlem af PR-udvalget. Dette er ikke tilfældet – det er i stedet for Agnethe Stubgaard, der blev valgt ind. Vi beklager fejlen, som hermed er rettet.

Mette oplyste, at vi har et hold fra Skåde Rideklub, der stiller op i DM for hold i ponyspring. Det bliver spændende af følge dem. 

14. Markedsføring / PR:

Fra bestyrelsen skal også lyde en STOR tak til PR udvalget for Instagram, Der bliver virkeligt lagt gode historier, videoer, billeder m.v. op, der beskriver og viser vores dejlige sted – skønt. Bliv endelig ved med det.

15. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Arbejdsdag forventes at blive lørdag den. 25. maj 2019 fra kl. 10.00, så skriv allerede nu datoen i kalenderen. Arbejdsopgaverne vil primært være at gøre klar til vort distriktsstævne først i juni mdr. 2019. Anne hænger opslag op hurtigst muligt.

Mette Thomsen oplyste, at både den store og den lille ridelejr er fuldt booket – begge afholdes før sommerferien 2019.

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Linda oplyste, at Fie tillige er kommet med i udvalgt. Linda har mange ideer, bl.a. at det skal slås op på de sociale medier m.v. Linda og Fie skal mødes for brainstorm til nye tiltag m.v.

17. Eventuelt:

Bestyrelsen gør opmærksom på, at:

Kattene KUN må fodres af Gitte Straadt eller efter aftale med Gitte Straadt. Der er ikke andre i stalden, der må hælde foder op, tage andet kattemad m.v. med. Og vores kattemad må ikke spises af hunde, der er på besøg i stalden.

Dato for næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 19. juni 2019 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Anne Pind medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 30. januar 2019

Dato: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30.
Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort, Christian Markussen, Sif Pedersen, Fie Hofman samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

    Herunder Administration af skabene i langstald og i elevsadelrummet ved Fie

Fie oplyser, at hun har overtaget administrationen fra Pernille – og dermed skal vide, hvem der har hvilke skabe. Fie får oplysninger en gang om måneden fra Elisabeth. Georg har et eksemplar af alle nøgler til skabene.

Vi undersøger muligheden for at ændre til hængelås beslag.

Gummigedens skovl er gået i stykker og skal repareres igen. Den har desværre været lidt dyr for os i reparationer.  

Der er sat lys op til trappen til cafeteriet m.v. Georg oplyser, at elektrikeren tillige laver lys udvendigt ved laden samt de indvendige amarturer i den store stald, da nogle af dem er blevet porøse og ikke dur mere. Vi forventer, det er AROS der bærer denne udgift.

Georgs harvning af banerne ses tydeligt og giver en god bund. Dette er blevet bemærket – dejligt. Og Georg vil kører videre med den ordning.

b. Boks-status:

Georg oplyste at vi har tomme bokse p.t. Christian oplyste, at det vil belaste økonomien, såfremt vi ikke får fyldt op.

c. Status folde

Der er pt.3 ledige græsfolde. Linda sørger for at den opdaterede foldkontrakt kommer på hjemmesiden.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Rotunde

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring.

20.06.18: Rotunden er pillet ned.

Det blev bestemt at lave en sygefold, der hvor rotunden har været. Bliver lavet på næste arbejdsdag.

26.09.18: På det netop afholdte medlemsmøde blevet det aftalt, at Kronborg indhenter et par tilbud på, hvad det koster at rydde området for rødder m.v. Vi afventer disse tilbud før yderligere stillingtagen tages.

Der er kommet et tilbud via Kronborg fra Odder Maskinstation vil løse opgaven for 5.000,-. Dette tilbud takker vi ja til, og få etableret en sygefold på området. Christian tager fat i Kronborg for igangsættelse af projektet. Kronborg får også ansvaret for at økonomien overholdes.

30.01.19 - Christian følger op overfor Kronborg og der afventes.

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

20.06.18: Intet nyt – vi afventer stadig.

26.09.18: Intet nyt da vi ikke ved mere, før lysmasterne kommer op.

21.11.18: afventer fortsat

30.01.19 – AROS har oplyst, at de har fået afslag på ansøgning om beløb til lysmasterne – Dette bliver desværre ikke til noget.

(Punktet slettes til næste bestyrelsesmøde.)

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi forventer, at slutter året med et mindre underskud.

4. Udendørsbaner:

Intet nyt.

5. Personale:

Georg oplyste, at grundet opsigelser af bokse, så klarer han sig igennem uden ansættelse af ekstra staldpersonale i staldarbejdet. Vores staldpige, Mie har sagt op, så han forsøger at få det til at hænge sammen med stor hjælp fra Line og Emma.

6. Kommende generalforsamling – hvem er på valg, indkald m.v.

Indkaldelsen blev gennemgået, herunder hvem der er på valg m.v. Datoen blev fastlagt, og det bliver onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00.

Tina sørger for at få ajourført indkaldelse mailet til Elisabeth til udsendelse sammen med relevante bilag.

7. GDPR lovgivning – fastlæggelse heraf for Skåde Rideklub

Mette orienterede herom – herunder det store arbejde med det. Vi kan oplyse, at vi stadig arbejder på udarbejdelse af dette. Det blev bestemt, at Linda sætter sig dybere ind i det.

8. Rideskolen:

Emma og Mette deltager i et elevwork shop med sparring med andre klubber. Det bliver en lørdag i marts.

9. Privat undervisning:

Til orientering kan det oplyses, at berider Svend Carlsen har lægeerklæring på, at han, af helbredsmæssige grunde, ikke kan ride med ridehjelm. Lægeerklæring er forevist til formanden.

10. Certificering:

Intet nyt.

11. Indkomne forslag:

Forslag om at få fjerne postkassen i privat stalden. Tina tager den ned.

12. Sikkerhed:

Bestyrelsen har diskuteret, hvorvidt man skal have trense på, når der trækkes med hest/pony på ridearealer. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man bruger trense af hensyn til sikkerheden for både gående rytter samt ridende rytter

13. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette skal til møde mandag d. 04.02.19 på Vilhelmsborg om planlægning af fremtidige stævner.

14. Udvalg:

Intet nyt.

15. Markedsføring / PR:

Vi talte om at få lavet rytter historie, film om Skåde m.v. lagt ud på både sociale medier, FB, Instagram samt vores hjemmeside. Sif har teten mht. til FB og Instagram. Tina forsøger at arbejde på udarbejdelse af lille video til profilering af Skåde.

16. Aktiviteter, kurser/udvalg m.m.

I pinsen d. 8+9. juni holder vi distriktstævne i dressur for hest. Vi får brug for mange hjælpere.

Der er springcup – 1. runde her på søndag d. 03.02.19 – Mette har opdateret listen på hjemmesiden.

17. Sponsor/ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

18. Eventuelt:

Omkring modtagelse af mail fra virksomheder, enkel personer m.v. – som hele bestyrelsen ofte modtager - blev det bestemt, at man sender til formand, cc. de andre i bestyrelsen, idet formanden bestemmer, hvad der skal ske med den indkomne mail.

Dato for næste, konstituerende bestyrelsesmøde bliver fastsat efter afholdelse af den kommende generalforsamling den 13. marts 2019.

 

Referent:

Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub