Velkomstfolder til nye pensionærer

Velkommen til Skåde Rideklub

Vi håber med denne skrivelse at hjælpe dig og din hest godt på vej til at falde til i jeres nye klub. Brug vores hjemmeside ”www.skaade-rideklub.dk” - siden opdateres jævnligt.

Klubbens aktiviteter noteres løbende på kalenderen, som er ophængt i begge stalde.

Skåde Rideklub ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i marts. Bestyrelsens funktions- og arbejdsbeskrivelse findes på hjemmesiden. På generalforsamlingen vælges en række udvalgsformænd, og disse formænd finder selv medlemmer efter behov.

Klubbens vedtægter findes på vores hjemmeside.

Skåde Rideklub lejer sig ind i bygningerne og på området, som er ejet af ridefonden ”AROS”. Den daglige drift ledes af vores staldmester, som er ansat af Skåde Rideklub. Rideskolen ledes af vores rideskoleleder, som ligeledes er ansat af Skåde Rideklub. Rideskolelederens arbejdsbeskrivelse findes på hjemmesiden.

Skåde Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund, og derigennem har vi en fælles forsikring. Den enkelte rytter (også part-ryttere) er dog selv ansvarlig for at have tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring.

Alle, der benytter Skåde Rideklubs faciliteter, skal være medlem af Skåde Rideklub. Har du en part, så skal du oplyse denne om krav af medlemskab af Skåde Rideklub. Dette er også gældende, hvis du er bruger af rideskolen. Og det er fuldt betalende medlemskontingent, ikke kun passivt medlemskab.

Staldens dagsrytme:

 • Der fodres 3 gange daglig (kl. 7, 12 og mellem 19 og 21) med fuldfoder ”Equsana Horzemix” fra DLG.
 • Der gives eftermiddagswrap og mod mere-betaling også formiddagswrap.
 • Der gives halm hver formiddag.
 • Udmugning 2 gange om ugen.
 • Der samles klatter i spåneboxe dagligt og gives spåner individuelt efter skema.

Udfyld skiltet på boksdøren, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis det bliver nødvendigt.

Alle baner harves og vandes efter behov. Rytteren samler selv klatter op efter hesten på alle vore baner – både udendørs baner og i begge haller.

Åbningstider i stalden er på hverdage 7-22 og i weekend og helligdage 7-18.

Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler bestyrelsen at åbningstiderne overholdes. Skal der undtagelsesvis rides uden for åbningstiderne, skal pensionærer, som er under 18 år, være ifølge med voksen. Færdes pensionærer i stalden ud over åbningstiderne, skal dette foregå med mindst mulig uro.

Det er muligt at leje en græsfold, som kan benyttes i dagtimerne i sommerhalvåret.

Man kan tilkøbe foldordning, hvor personalet lukker ud og ind på jord- og græsfolde.

Ved brug af jordfold dog max. 3 timer - benyt fold-tavlen i privat-stalden i weekenden.

Til din boks hører en dækkenholder med samme nummer som din boks. Derudover en vilkårlig trensepind, en sadelpind samt et aflåseligt skab. Sadelrummet er aflåst uden for staldens åbningstid. Fodertønder og stævneskab skal stilles i laden. Trailer parkeres på græsset ved jord-foldene, de må IKKE stå på asfalten.

Som pensionær skal du have dit hestepas liggende i skabet, hvor der skal være kodelås på, og denne kode skal vores staldmester have. Send den til ham pr. SMS. Grundet til dette er, at Fødevarestyrelsen kan komme på uanmeldt besøg, og vi er pligtig til at kunne fremvise hestepas umiddelbart ved deres besøg.

Kontakt vores staldmester, hvis du har spørgsmål vedr. opstaldning, foder, fold mm.

I cafeteriet findes en automat, hvor man kan købe lidt til blodsukkeret.

Sadelrummet rengøres efter tur, en gang om ugen, af pensionærerne - se skema på døren til sadelrummet.

”Sikkerhedsregler” samt ”Regler for ridning i hal og på baner” udleveres og bedes læst.

Rigtig god fornøjelse

Med venlig hilsen Skåde Rideklub.

(April 2017)

 Regler for ridning i hal og på baner

 • Alle rider ALTID med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning
 • Musik under ridning foregår KUN via det opstillede anlæg i stor hal. ALDRIG via ørepropper eller lign.
 • Op- og afsidning foregår i midten af cirkelvolten. Eller ved opstigningspladsen ved hal indgangen.
 • Den, der skridter, har hovslaget. Ellers rides der venstre mod venstre. (Hold til højre som i trafikken). Der henvises til at tage hensyn og ikke ride flere ved siden af hinanden.
 • Vis hensyn til ryttere der modtager undervisning
 • Ryttere under 18 år SKAL bruge sikkerhedsvest ved springning, alle andre anbefales at gøre det
 • Springning udenfor undervisning, må kun foregå under opsyn af voksen over 18 år, og kun såfremt dette er meddelt og accepteret af de øvrige ryttere. Det er en selvfølge, at springene sættes på plads straks efter brug
 • Tilskuere opholder sig på tilskuerpladsen – ingen opholder sig på banen
 • Longering: Ingen longering på sandbanen (nederste bane). Ingen longering hvor der undervises. Longearbejde henvises til lille hal, roundpen og udendørs elevbane. Der kan til nød longeres i stor hal, hvis der max er 4 på banen, og ALLE acceptere dette
 • Løse heste må kun være i den lille hal og under konstant opsyn - kun en hest ad gangen. Husk at nedrulle gardiner for spejlene
 • Det er et krav, at der fjernes gødning på alle vores baner – både udendørs- og indendørsbaner.
 • Alle ryttere, der benytter Skåde Rideklubs faciliteter, skal have gyldigt ridehuskort og være medlemmer af Skåde Rideklub.