Indkaldelse :: Regnskab :: Indkomne forslag

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub 

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling. 

Dato: Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue

Udsendt: Tirsdag den 1. februar 2022 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består af: 
Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Louise Bagger, Lone Linnebjerg og Anette Frølund (valgt som suppleant)
Udtrådt i årets løb: Merete Clausen og Trine Askjær-Jørgensen 

Følgende er på valg: 
Mette Thomsen modtager ikke genvalg
Christian Markussen modtager genvalg

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der er ingen suppleanter i dag

  1. Valg af udvalgsformænd
  2. Aktivitetsudvalg
  3. Festudvalg
  4. Sports-/stævne udvalg
  5. Juniorudvalg
  6.  Materialeudvalg
  7. Cafeterieudvalg
  8. Automatudvalg
  9. Sponsorudvalg
  10. Hjemmesideudvalg

8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS
10.Fastsættelse af kontingent 
11. Eventuelt

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 16. februar 2022. Disse skal mailes til formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk. 

Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen via disse link: Årsrapport 2021 og indkomne forslag.

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub, hvilket kontrolleres ved indgangen. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Regnskab

Regnskab
Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen via link her

Indkomne forslag

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 16. februar 2022. Disse skal mailes til formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk.