Bestyrelsesreferater 2021

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 16. november 2021

Dato: 16. november 2021
Sted: Cafeteriaet
Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind (referent), Lone Linnebjerg og Georg Nielsen 
Afbud: Christian Markussen, Merete Clausen, Louise Bagger og Anette Frølund

Information fra daglig leder
Vi har fuldt hus (dog en enkelt ledig boks), og alle græsfolde er lejet ud.

Fødevarestyrelsen kom på uanmeldt besøg, og de var positivt stemt ift. bokse, folde og generelt vores hestevelfærd på stedet.
Der er dog en anmærkning omkring umiddelbar fremvisning af hestepas. Alle heste-/ponyejere opfordres til at tjekke, at deres hestepas er tilgængelige, opdaterede (medicinsider), og om hesten/ponyen skal udelukkes fra konsum.

Aarhus Vand kommer og lægger ny belægning ved hingstefolden og hen mod Skåde Søpark. Dette sker inden jul.

Aura kommer ligeledes og nedlægger netforbindelse.

Personale
Vi mangler weekendvagter til søndage – ud-/indluk, halm og wrap fra kl. 7-13. Kontakt Georg.

Certificering
Vi er blevet certificeret i sikkerhed og rideskole.

Sikkerhed
Rideforbundet har lavet en test om sikkerhed – se link på vores hjemmeside.

 Stævner
Tusind tak til hele holdet bag det flotte og vellykkede springstævne. Tak til Helle, Camilla, Kronborg, Lone, Linda, Georg og Louise A. m.fl. 

Markedsføring - instagram
Et stort skulderklap til pony/junior udvalget for fremragende markedsføring.

Aktiviteter
Aktivitetsudvalget planlægger et programridningskursus i januar ved Søren Vallentin. Dato følger. 

Udvalg
Pony/junior udvalget sælger skrabelodder (støtter børn med diabetes) for Diabetesforeningen. Overskuddet går til elevskolen. Et lod koster 30 kr.

En stor tak til vores sponsorer for de flotte bidrag.

Opfordring til alle!
Husk at samle klatter og diverse affald op fra alle baner, inde som ude, så vores baner og omgivelser forbliver indbydende og anvendelige til glæde og gavn for os alle.

Næste bestyrelsesmøde finder sted 11. januar 2022, kl. 17.00 i cafeteriet.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 17. august 2021

Dato: 17. august 2021
Sted: Cafeteriaet
Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Lone Linnebjerg, Louise Bagger, 
Trine Askjær-Jørgensen, Anette Frølund, Georg Nielsen og Merete Clausen (referent)

1.    Information fra daglig leder

-   Status på daglig drift
Vi får i øjeblikket leveret masser af halm. Det er billigere at købe halm nu frem for senere på sæsonen, så det er vigtigt at få laden fyldt helt op. Samtidig hermed en opfordring til alle, som opbevarer ting i laden – ryd venligst op, så der bliver plads til mest mulig halm.

-   Status på bokse
Alle bokse er pt. besat.

-   Status på græsfolde
Alle græsfolde er lejet ud, og der er venteliste til en enkelt fold.
Rebene på græsfoldene skal udskiftes. Georg har indkøbt ruller a 800 m, som kan tåle kraftigere strøm, således der samtidig sker en forbedring af indhegningerne. Udskiftningen er påbegyndt og vil foregå løbende, når der er ressourcer til det.

-   Status på maskiner
Gummigeden har fået udskiftet et dæk pga. punktering, og skal i øvrigt grundet normalt slid have nye dæk, hvilket formentlig sker samtidig med almindelig service. Desværre er dækkene forholdsvis dyre.
Rotorklipperen er blevet repareret og har fået nye remme.
Den lille traktor kører fint og har fået en ny plov.

-   Nedvaskning af stalde
Det har beklageligvis ikke været muligt at få nedvasket alle staldene i det omfang, det var planlagt og bestilt. Georg havde indkaldt ekstra mandskab og klargjort til nedvaskningen, men grundet pludselig opstået sygdom hos det bestilte firma, blev nedvaskningen udskudt på ubestemt tid. Det lykkedes dog at få nedvasket kort- og langstalden, idet disse allerede var klargjort/tømt. Derefter var det desværre ikke logistisk muligt at få nedvasket den store stald. Dette er selvfølgelig på ingen måde optimalt – og bestyrelsen arbejder kraftigt på, at en lignende situation ikke opstår igen. Vi opfordrer pensionærerne til selv at rengøre egne bokse. 

2.   Opfølgning af to-do-ting fra sidste møde

-      Ny bund i vandspiltovet
Den nye bund er leveret allerede før sommerferien – men for at beholde garantien på bunden er det vigtigt, at bunden lægges af professionelle, og der arbejdes ihærdigt på, at dette sker hurtigst muligt.

3.   Økonomi/budgetopfølgning
Vi følger budgettet fint. 

4.   Ridebaner
Ved hjælp af bevillinger fra forskellige fonde vil vi meget gerne etablere endnu en Walberbane, og arbejdet med ansøgninger er sat i værk.

VIGTIGT – husk at der SKAL samles klatter op, så vi kan bevare den høje kvalitet på vores baner til fælles glæde og gavn.

5.   Personale
Driften over sommeren har været udfordret og problematisk. Det er blevet analyseret - og der er allerede nu sat tiltag i værk for at sikre en bedre drift fremadrettet.

6.   Rideskolen
Rideskolelederen Mie er pt. på barsel og forventes at være tilbage efter nytår.
Rebecca har barselsvikariatet som rideskoleleder og underviser voksenhold om aftenen samt springhold om fredagen. Helle har undervisningen fredag formiddag. Olivia har alle børnehold. Grundet Olivias kommende studier ventes dog lidt ændringer i besætningen henover efteråret.
Rideskolen modtager meget gerne brugt udstyr til både heste, ponyer og ryttere. Afleverer venligst direkte til Rebecca, hvis du vil donere udstyr.

-   Status på elevheste/-ponyer
Der er dags dato ankommet en ny elevhest. Velkommen til Sisse – en sød, venlig hoppe på 5 år, som forventeligt snart indgår i rideskolen.
De to heste, som blev indkøbt tidligere på året tegner lovende. Den ene er meget rolig, den anden lidt mere levende. Det er godt med lidt forskellige typer heste, og der er behov for begge. Hestene rides og håndteres – men er endnu ikke klar til rideskolen.

-   Kommende aktiviteter
Mette har holdt møde med Rebecca vedrørende planlægning af bl.a. rideskolestævner. Datoer herfor følger. 
Der afholdes partmøde sammen med Rebecca følgende datoer; 28. august og 25. september.
Der afholdes følgende aktiviteter for rideskolen; halloween 31. oktober, klippe/klistredag 27. november og julestævne 19. december. Pony-/juniorudvalget bliver involveret i aktiviteterne.
Mette sørger for opdatering af arrangementer til hjemmesiden.

7.   Privat undervisning
Problematikken omkring springundervisning blev diskuteret. Det har fungeret fint på den store udendørs Walberbane indtil videre, dog er det pt. svært at få etableret 2-personers hold. Undervisningen skal helst komprimeres, så dressur hhv. spring samles. 

Det fastholdes, at der må springes de sidste 2 torsdage på den store udendørs Walberbane - dog skal undervisningen foregå i tidsrummet kl. 15 - 20 af hensyn til Skådes øvrige ryttere.

De sidste to tirsdage i august foregår springningen udendørs uanset vejret. Der kan springes på enten græsbanen eller sandbanen.

Springningen rykkes indendørs pr. 1. september.

Sandbanen og græsbanen udendørs kan selvfølgelig anvendes hele året til springning efter ønske.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedrørende springundervisningen. Henvendelsen er diskuteret og besvaret, jf. ovenfor, af en enig bestyrelse. Bestyrelsen anmoder venligst om, at den nuværende forsøgsordning vedrørende den resterende del af den udendørs springundervisning (indtil 1. september) respekteres. Dette vil lette evalueringen af forsøgsordningen til næste sæson.

8.   Certificering
Intet nyt.

9.   Indkomne forslag
Vi opretter en ny facebook-gruppe udelukkende for pensionærer på Skåde Rideklub, da en stor del af kommunikationen på facebook kun vedrører pensionærer med opstaldede heste på Skåde. 
Facebook-gruppen ”Medlemmerne på Skåde Rideklub” fortsætter som generel platform for alle klubbens medlemmer. Med denne ændring kan kommunikationen bedre målrettes de relevante personer. Mere info herom snarest muligt.

10.  Sikkerhed
Intet nyt.

11.  Nyt fra distriktet – DRF
Mette deltager sammen med Lone i distriktsmøde 30. august. 

12.  Udvalg
Der planlægges en arbejdsdag snarest muligt, så vores klub bliver shinet op til efteråret. I lighed med tidligere vil der komme en plan over planlagte arbejdsopgaver, således man også kan bidrage, hvis man er forhindret på selve arbejdsdagen. Vi afslutter arbejdsdagen med en hyggelig fælles frokost i allerbedste post-corona stil.

13.  Markedsføring – PR
Intet nyt.

14.  Aktiviteter – kurser – udvalg mm.
Aktivitetsudvalget har planlagt to arrangementer:
”Programridning” ved Søren Vallentin samt ”Rytterens indvirkning på hesten”. Datoer og yderligere info følger snarest. Mette sørger for opdatering af arrangementer til hjemmesiden.

15.  Sponsorer – ekstra indtægter – sponsorpriser
Sponsorudvalget har smøget ærmerne op og arbejder ihærdigt på at indsamle flest mulige sponsorater til fælles glæde for vores klub.

16.  Eventuelt
Intet under dette punkt.

Til almen information
ALLE forslag er velkomne og kan indsendes via mail til bestyrelse@skaade-rideklub.dk. Alle forslag vil blive behandlet enkeltvis på førstkommende bestyrelsesmøde. Jo mere konkrete forslagene er, jo nemmere er det at behandle dem. 
Vi arbejder som bestyrelse for hele rideklubben og alle medlemmerne. 

Vi glæder os til at høre fra jer.

Næste bestyrelsesmøde finder sted 28. september 2021, kl. 17.00 i cafeteriet.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 11. maj 2021

Dato: Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 17.00
Sted: Christian Markussen, Højbjerg
Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen og Linda Raufort (referent)
1. Information fra daglig leder:
• Status på daglig stalddrift
Vi har haft halm længere frem end vi plejer. Vi slipper normalt op midt april, men har halm til hen midt i maj. Det er godt, fordi vi så har en kortere periode hvor vi skal betale dyrt for halm.
Georg søger tilbud på nedvaskning af staldene.
Det er ved at være sæson for at åbne vinduer igen. Husk vinduet må ikke være åbent når boksen er tom. Som noget nyt, er vinduet ikke lukket ved aftenstid, lukker staldpersonalet ved aftenfordring.
• Boks-status
Vi har et par ledige bokse. Tag fat i staldmesteren, hvis I er interesseret.
• Status folde
Alle græsfolde er udlejet.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
To do: Udbedring af gulv i vandspiltov
Ansvar: Christian kontakter AROS
Status: Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere
Forventes færdigt: Ultimo 2020. Georg følger op.
11.05.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.


3. Økonomi / Budget opfølgning
Vi følger budgettet. Vi er nødt til at sætte et beløb af til elevheste. At vi følger budgettet, handler dog om at vi så vidt muligt har lejet boksene ud.
Vi har en opsigelse på ét af værelserne. Det ser ud til at vi måske kan få det lejet ud hurtigt. Det er også med til at vi følger budget.

Vi har fået ny ansvarlig for automaten. Tak til Marika for indsatsen de senere år. Det er nu Jens Falch Olesen der er ansvarlig for indkøb og opfyld af automaten. Det er dejligt han vil påtage sig denne store frivillige opgave.

Vi har fået mobilepay, som kan bruges fremover til stævnerne, cafeteriaet og bazaren.
398923 Rideklubben. Kan eksempelvis bruges af Georg til betaling for en ekstra pakke spåner og lignende
722385 Nummeret til Bazaren – hvis du køber noget af det der er til salg i rytterstuen
912300 Nummeret til Cafeteriaet
851103 Stævne nummer. Til eksempelvis boksleje, eftertilmeldinger og
lignende

4. Ridebaner
Georg harver så vidt muligt alle banerne hver dag, dog undtaget hvis de ikke har været brugt meget.
Vi vil rigtig gerne have lavet den nederste sandbanen (springbanen) til en bane med walber fiberbund. Det kræver sponsorer i stor stil. Alle der har ideer må meget gerne melde ind til bestyrelsen.

5. Personale
Det fungerer fint for tiden.

6. Rideskolen
Vi vil rigtig gerne have flere heste til rideskolen. Hvis I hører om nogen der har en sød hest eller pony til salg, så tag fat i Christian fra bestyrelsen. Vi mangler rigtig meget!
Rebecca har haft møde med DRF omkring inddragelse af ridemærker i undervisningen.
Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.

7. Privat undervisning
Søren Valentin underviser næsten hver onsdag formiddag. Jimmy underviser tirsdag og torsdag aften.
Hvis der skal undervises på andre tidspunkter, skal det koordineres med Mette, så der ikke er for mange ting der falder oven i hinanden.
Springundervisning i perioden 1. maj til medio september, foregår på nederste sandbane alternativt græsbanen. Er det ikke muligt at springe på de to baner tirsdag og torsdag til springundervisning, er det muligt at flytte springningen til elevbanen om søndagen. Skal dog fortsat koordineres med Mette, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.

8. Certificering
Intet nyt

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

10. Sikkerhed
Vi skal indskærpe, at coronarestriktionerne fortsat skal overholdes. Husk mundbind der dækker næse og mund indendøre. Sprit af. Hold afstand. Skulle vi risikere en kontrol, er der både bøde til den enkelte og til klubben. Det er klubben på ingen måder interesseret i. Lad os hjælpe med at passe på hinanden.

11. Nyt fra distriktet / DRF
Mette deltager i online distriktsrådsmøde 12. maj 2021

12.

13. Udvalg
Intet nyt

14. Markedsføring / PR
Intet nyt

15. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.
Der er springstævne 5. og 6. juni.
Generalforsamling indkaldes igen. Denne gang onsdag d. 9. juni kl. 19.00. Der er dressurstævne

19. og 20. juni.
Ridelejeren i uge 26 er fuldt booket.

16. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser
Ansøgning til DRF - #aktivesammeniridesporten puljen. 10.000,- kr. til familiedag. Afventer svar.

17. Eventuelt
Generalforsamling 9. juni. Der indkaldes separat. Den valgte bestyrelse aftaler konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Der er taget kontakt til Aarhus Kommune med henblik på at finde ud af, om skiltningen i Hørret Skov er gældende i forhold til stier der må rides på og stier der ikke må rides på. Afventer svar.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 16. marts 2021

Dato: Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 17.00
Sted: Christian Markussen, Højbjerg
Deltager: Christian, Mette, Georg og Linda.
Afbud: Anne

1. Information fra daglig leder:

Status på daglig stalddrift
Tingene er kørt fint under Georgs barsel.
Staldene vaskes ned i sommerferien. Ridehallerne vaskes ikke i år. Georg får tilbud hjem.

Boks-status
Lige nu er der en enkelt ledig pony boks. Ellers er alt fyldt op.

Status folde
Der er to ledige græsfolde. Nogle flyttes lidt op. Planen over foldene revideres op til den nye sæson. Hvis der er interesse for at leje en fold, så kontakt Georg.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
To do: Ansvar: Status: Forventes færdigt:

Økonomi / Budget opfølgning

Vi er med på budget 2021. Der har været lidt færre indtægter end forventet. Der mangler et par regninger på dyrlæge og reparation af maskinen.

Ridebaner

Priserne på vores ridehuskort justeres. Årsagen er, at prisen på vedligehold af bundene, tager mere af vores økonomi.
Nye priser er:
200,- kr. om måneden for undervisning én gang om ugen.

500,- kr. om måneden for fri ridehuskort.

Udbedring af gulv i vandspiltov

Christian kontakter AROS

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Ultimo 2020. Georg følger op. 26.01.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.

Vores bomme har ikke godt af at ligge på jorden udenfor. Når der har været brugt bomme, skal de lægges op på vognen efter brug. Få evt. vognen hen hvor der bruges bomme oftest.

Personale

Vi får hjælp fra et par samfundstjenere den kommende tid, der skal hjælpe med arbejdet på Skåde.

Personalet skal huske at sikre, at boksdørene er ordentligt lukket, især om aftenen. Staldmesteren indskærper dette.

Personalet må ikke bære headset, earpods og lignende under arbejde i stalden. Det er for farligt. Staldmesteren indskærper dette.

Rideskolen

Baronen er nået til sin sidste tid. Ham tager vi pænt afsked med snart. Der er kommet en ny hest Amadeus.

På grund af den manglende undervisning under corona nedlukning, har vi ekstraordinært besluttet at der er undervisning i rideskolen hen over påsken. Altså både dagene op til påske, men også på helligdagene torsdag, fredag, lørdag og mandag. Der sendes besked ud til alle rideskole elever via klubmodul.

Ridelejr i uge 26
Hestene holder ferie i uge 27, 28 og 29
Hestene trænes op af parterne i uge 30 
– hestene skal hentes på marken og lukkes ud op på marken efter ridning.
Ekstraordinært 
– også på grund af corona – starter Rideskolen op i uge 31 – ugen før skolerne, så der er mulighed for en uges ekstra ridning.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.

Privat undervisning

Der arbejdes på at Søren Valentin kommer og underviser en fast formiddag om ugen. Tjek eventuelt facebook gruppen ’Medlemmerne på Skåde Rideklub’, der kommer besked når det ligger fast.

Certificering

Der er ny certificeringsordning. Vi afventer Dansk Rideforbund

Indkomne forslag

Evaluering af eftermiddagsfoldordning. Der er p.t. ingen tilmeldte. Vi fortsætter ordningen, da der kan komme efterspørgsel når vejret bliver bedre.

Evaluering af springning i den lille ridehal om søndagen: Vi fortsætter med nuværende ordning. Der sættes seddel op på porten til den lille ridehal til booking.

Sikkerhed

Det indskærpes for ALLE medlemmer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bære headset, earpods og lignende på Skåde – både ridende, gående og under arbejde. Man kan ikke høre farlige situationer der kan ske omkring én.

Der køres ALT for stærkt på vejen op imod rideskolen. Alle bedes være opmærksomme og sænke farten. Især fra ridebanen og frem til gårdspladsen, hvor der er 10 km hastighedsbegrænsning. Der bliver delt flyers ud i nærmeste fremtid.

Nyt fra distriktet / DRF

Intet nyt

Udvalg

Intet nyt

Markedsføring / PR

Intet nyt

Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Der afholdes udendørs klub dressurstævne d. 10. og 11. april. Der vil ikke være cafeteria. Der henvises til automaterne.

Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser

Intet nyt

Eventuelt

Vi er endnu ikke i stand til at fastsætte dato for generalforsamlingen, da vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi sender indkaldelse ud til alle medlemmer med 3 ugers varsel, så snart vi ved at vi må.

Som det ses af den tidligere fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen, så mangler der bestyrelsesmedlemmer. Benyt evt. ventetiden til at kontakte én af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, hvis du er interesseret i at høre mere.

Næste møde 11. maj 2021 – hos Christian

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 26.01.2021

Dato:     Onsdag d. 26. januar 2021 kl. 17.00 
Sted:     Christian Markussen, Højbjerg

Deltager:Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen (daglig leder), Linda Raufort (referent)

1. Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift 
Coronaretningslinjerne bliver overholdt – stort tak til alle for indsatsen. Der er lidt udfordringer med antal i privat stalden og den store ridehal sidst på eftermiddagen. Vi opfordrer til at prøve at undgå tiden mellem 16.00 – 18.00. 

Boks-status
Stalden er fuld. Der er p.t. ikke ledige bokse.

Status folde
Der er 1 ledig græsfold. 

Antallet af jordfolde gør, at vi kan håndtere udluk i 2 holds skift.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

To do: 

Udbedring af gulv i vandspiltov

Status: 

Ansvar: 

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Christian kontakter AROS

Forventes færdigt: 

Ultimo 2020. Georg følger op.

26.01.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.

3. Økonomi / Budget opfølgning
Det foreløbige regnskab til generalforsamlingen blev gennemgået. Vi kommer hæderligt ud af året, da rideskoleeleverne har støttet rideskolen ved fortsat at betale, selvom vi har været lukket ned. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen. Vi har også fået lidt mere i aktivitetstilskud fra kommunen, som har støttet idrætsforeninger i Aarhus ved at opretholde og øge aktivitetstilskud. Til gengæld har der været færre indtægter fra stævner og andre aktiviteter.

4. Ridebaner 

Vi har fået fyld på indendørsbanerne og har også bestilt en afretning af udendørsbanerne, som vil blive foretaget i løbet af foråret.

Den lille hal er tom om søndagen. Den må bruges af privatryttere til bomtræning og springning. Der sættes en seddel op på porten med tidsbestilling. Oprydning skal ske umiddelbart efter springningen/bom træningen.

Springmateriel skal håndteres med handsker. Der må fortsat ikke være mere end 5 personer i ridehallen, der må ikke være undervisning og der skal bæres mundbind ved arbejde fra jorden. Ryttere under 18 år skal have en voksen til stede. Dette er en forsøgsordning under corona restriktionerne.

5. Personale
Staldmesteren forventes at holde barselsorlov og ferie fra 15. februar og 4 uger frem. Medio marts forventes han at han er tilbage. Der kommer en plan for hvem der kan kontaktes i perioden.

6. Rideskolen
Vi vil rigtig gerne have 3-5 flere elevheste/-ponyer. Vi vil gerne have et par ekstra, men der er også et par af de nuværende rideskoleheste der er ved at være klar til pension. 

Rideskolelederen er fraværsmeldt frem til hendes fødsel. Hvorefter hun går på barsel. Rebecca tager over på voksen- og springhold. Olivia tager børneholdene.

Der er lavet en facebook gruppe for rideskolen ’Skåde rideklub – rideskolen’. Der laves en ugentlig quiz med mulighed for at vinde en præmie. Tiltaget løber så længe der er corona nedlukning. Vi forsøger at finde noget der kan interessere rideskoleeleverne under nedlukningen som tak for den fortsatte støtte. 

Vi følger coronaudviklingen nøje. Vi glæder os til rideskolen kan komme i gang igen, men vi følger naturligvis regeringens anbefalinger.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.  

7.Privat undervisning 
Den undervisning der kan være udendørs er lidt sporadisk, da banerne er frosne

8. Certificering
Intet nyt til punktet.

9. Indkomne forslag 
Der er kommet forslag om at man kan tilkøbe forskellige ydelser i forbindelse med foldordning. Eksempelvis at få gamacher på/af, dækken på/af før og efter foldtid og evt. fluemaske på inden udluk.

Det er besluttet, at følgende ydelser kan tilkøbes: 

Klokker eller fluemasker af og på 100,- pr. måned pr. ting. 

Gamacher af og på 200,- kr. pr. måned. 

Dækkener af og på 300,- kr. pr. måned. 

Ydelserne kan kun tilkøbes for hele måneder. 

Priserne er sat efter forventet tidsforbrug for personalet. Kontakt staldmesteren for bestilling.

Vi har fået en henvendelse fra Sølund, som gerne vil have nogen til at køre deres rideundervisning for beboerne. Opgaven består i koordinering og planlægning og afvikling af ridetilbud på Sølund, for Sølunds beboere og med heste Sølund har lejet ind til formålet. Vi ser os ikke i stand til at håndtere denne opgave og byder derfor ikke ind på den.

10.Sikkerhed 
Husk at springning for ryttere under 18 år, kun kan foregå hvis der er en person over 18 år til stede.

11.Nyt fra distriktet / DRF
Online møde om stævneplanlægning i 2021. Helle og Mette deltager.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med stævner, så tag fat i Helle og Mette i forhold til dressurstævner. Tag fat i Christina Kronborg hvis du vil hjælpe med springstævner.

12.Udvalg
Intet nyt til punktet.

13.Markedsføring / PR 
Vi vil annoncere efter elevheste på de sociale medier.

14.Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.
Ridelejer bliver i uge 26. 28. juni til 2. juli 2021 – forudsat vi må afholde den.

15.Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 
Rideskolen og rideklubben er ikke berettiget til nogle former for hjælpepakker fra regeringen i forbindelse med corona nedlukning. Kun hvis vi sender personale hjem, kan vi være berettiget til lidt hjælp. 

Da vi ikke kan undvære personalet til pasning af hestene, er vi meget afhængige af at rideskoleeleverne opretholder deres pladser på holdene, for at få driften til at løbe rundt. Vi har dog forsøgt at søge midler til at lave en kontingentfri måned eller reducere kontingent under nedlukningen. Der er dog p.t. ingen fonde eller lignende der støtter drift eller ’erstatter’ kontingent.

Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Aarhus Kommune på 12.500,-. Aarhus kommune har sendt ekstra støtte til alle idrætsforeninger i kommunen der i forvejen får aktivitetsstøtte.

Vi har fået 10.000,- fra AURA Energis corona hjælpepakke. Hjælpepakken er tænkt til at dække manglende indtægter i foreningerne i AURA Energis repræsentantskabsområde. Vi har ikke kunne afholde stævner og andre aktiviteter, og har derfor ikke haft de ekstra indtægter vi plejer. Pengene går i puljen til indkøb af ny pony til rideskolen.

16.Eventuelt  
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19.00. Vi håber vi til den tid må afholde den slags. Vi gør opmærksom på at der er ledige pladser i bestyrelsen. Interesserede kan kontakte den nuværende bestyrelse og høre hvad det handler om.

 Næste bestyrelsesmøde – 16. marts 2021 kl. 17.00 hos Christian.