Bestyrelsesreferater 2022

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2022


Sted: Cafeteriet
Deltagere: Louise Bagger, Anne Pind, Christian Markussen og Lone Linnebjerg


Information fra daglig leder:

 • Status på bokse: Der er fuldt booket
  Status på folde: Der er mulighed for græsfolde
 • Julebemanding: OK


Økonomi / budgetopfølgning:

 • Vi forventer et underskud på ca. 100-150.000 grundet generelle stigninger i
  særdeleshed på energipriser.
 • El udgifter - Hvordan kan vi nedbringe elforbruget? er der etableret nye rutiner?
  • Vandvarmeren er slukket og det kan heldigvis ses på måleren.
  • OBS Brug af elkedel bedes minimeres til det absolut nødvendige.
  • OBS Husk at slukke lys efter jer. Specielt udendørsbanen, hvor der ikke er
   automatik.
  • HVIS der er nogen eller nogen der kender nogen, der har lyst til at sponsere en
   vandvarmer med betalingsløsning er dette stort ønske fra klubben.
 • Vedr økonomi / udstikkere:
  • Falck abonnement? Charlotte undersøger
  • Er der mulighed for at vi fremadrettet får saldobalance månedsopdelt, som nu er det svært at se udviklingen – for eks indtægter elevskole; er det synligt at vi har optimeret i driften? Det er hermed sat i drift.


Kommunikation:

 • Hvordan forbedrer vi kommunikationen/informationsdeling ml. medlemmer og bestyrelse?
  • Vi vil prøve i videst muligt omfang at melde flere nyheder ud på Facebooksiden.
  • Vores referat forsøger vi at gøre udførlige.
  • Alle henvendelser på bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com behandles på
   førstkommende bestyrelsesmøde.


Ridebaner:

Vi har indhentet tilbud for opfyldning af ridebanebund i begge haller. Det er ret dyrt – vi arbejder sagen.


Rideskolen:

 • Der er blevet ryddet op i rideskolestrukturen
 • Der er implementeret nye holdtider – beklager den korte varsel.
 • Alt udstyr er gennemgået og justeret
 • Der er blevet solgt en elevpony
 • Vi kigger på nye elevheste/ponyer
 • Josefine og Saka er sat i ridning og det går godt fremad.
 • Alle gamle særaftaler vedr. undervisning, parter etc. er ophørt. Alle aftaler vedr. elevskolen skal gå igennem Rideskoleleder Nanna Q fremadrettet.


Nyt IT system?

 • Skal vi have en gruppe der står for at komme over på Zakobo?
  • Vi afventer muligheder.
  • Charlotte og Christian er i gruppen.


Privat undervisning:

 • Fed fredag – skal den fortsætte? Vi fortsætter ordningen med fri undervisning fredag.
 • Udbud af undervisning af Nanna Q:
  • Der kommer en liste af valgmuligheder op i løbet af den næste måned.
  • Det vil blive muligt at få undervisningstimer og ridning hos Nanna Q.


Indkomne forslag:

 • Kan vi lave en ”Opsparingskonto” i konto planen der går til et formål – eller har vi en
  eksisterende konto – der kan anvendes til dette? Konto 1065 – bliver opsparingskonto, som kan målrettes til specifikke ønsker – eksempelvis indkøb af elevheste.


Aktiviteter – kurser - udvalg mm.:

 • Stævner – Der afholdes 40 års Jubilæumsstævne 10.-11. dec.
 • Der afholdes endvidere en 40 års Jubilæumsfest lør. d. 14. jan. – sæt kryds i kalenderen.
 • Nyt landsdækkende koncept i samarbejde m Coolunite – møde 14. dec. – Camilla og Louise deltager.
 • Overskuddet fra vores stævner skal dedikeres til noget, så alle de frivillige føler de bidrager – det
  kan lade sig gøre med konto 1065.


Sponsorer - ekstra indtægter – sponsorpriser:

 • Sponsoratsøgningskursus hos DRF – Nanna Q deltager i kursus.Næste Bestyrelsesmøde: Ons. d. 4. jan.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. november 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Camilla Dybdal, Louise Bagger, Anne Pind, Christian Markussen, Caroline Rasmussen og Georg (1. del af mødet) 

Information fra daglig leder:

Status på bokse: Der er fuld hus – ingen venteliste

Status på folde: Der er ledige græsfolde

Spm fra bestyrelse

Generel modtagelse af nye ansatte – er der en procedure?: Der skal være sprittet af og et skab og sadelplads, dækkenplads etc. klar til nye pensionærer.

Generelt henviser vi til at alle nye pensionærer og personaler bliver positivt modtaget med hjælpsomhed og støtte, til at komme ind i rutinerne.

Hvem har ansvar for elevhestepas og at de er tilgængelige hvis der kommer tilsyn? Hvad er status på dette? Alle pas er på stedet – og fødevarestyrelsen har været forbi i mellemtiden uden bemærkninger

Ridebaner – der skal fyldes noget på banerne for at sikre ordentlig vedligeholdelse – dette er blevet vedtaget.

Økonomi / budgetopfølgning

 • Gennemgang af Saldobalance – nogen udstikkere?
 • Prisstigninger pr. 1/1 2023
 • El udgifter - Hvordan kan vi nedbringe elforbruget?

Vedr økonomi / udstikkere:

 • Løn; hvorfor er der ikke en synlig besparelse, nu hvor vi ikke har haft rideskoleleder i nogle måneder hvor bla. Anne og Lone har arbejdet gratis. Hvor bruges timerne?Der er sparet 87000 kr i elevskolen.pga at Caroline, Lone og særligt Anne har arbejdet gratis i elevskolen. Til gengæld er der brugt flere penge på stalddrift.
 • Falck abonnement – lovpligtigt? er det ikke voldsomt dyrt? – Vi arbejder på om dette kan gøre anderledes.
 • Er der mulighed for at vi fremadrettet får saldobalance månedsopdelt, som nu er det svært at se udviklingen – for eks indtægter elevskole; er det synligt at vi har optimeret i driften?Det bliver tilpasset.
 • Der fremgår ikke udgifter til græsfold til elevheste (sommer – den oppe ved maskinfabrikken) låner vi den bare ?  –udgiften ligger under wrap.

 vi kommer til at indføre diverse tiltag til at minimere elforbruget. Der henstilles til at ALLE forsøger at minimere al form for el-forbrug.

 • Varmvandsbeholder bliver lukket ned i den store stald indtil vi evt. kan finde en betalingsløsning.
 • Den store fryser lukkes ned.
 • Frituren lukkes ned og erstattes med andre løsninger
 • Prisen stiger på Solarie. – 50 kr/pr gang.
 • Kom gerne med andre ideer.

EL omkostningerne eksploderer –

PGA de meget høje stigninger på Wrap, halm, EL – er vi nødsaget til at lave prisstigninger over hele linien.

Prisstigningerne træder i kraft 1/1-23 og er vedhæftet her pkt. for pkt. i kr. pr. mdr:

 • Boksleje, stor hest 3.200,-
 • Boksleje, pony 2.650,-
 • Tillæg for spåner, 5 baller månedligt 364,-
 • Tillæg for spåner, 7,5 baller månedligt 642,-
 • Tillæg for spåner, 11,5 baller månedligt 1.082,-
 • Ekstra wrap morgen 7 dage i ugen (heste-boks) 440,-
 • Ekstra wrap morgen 7 dage i ugen (pony-boks) 370,-
 • Klokker af og på 110,-
 • Fluemasker af og på 110,-
 • Gamacher af og på 220,-
 • Dækkener af og på 320,-
 • Jordfold tur/retur: 2 timer, på alle hverdage 520,-
 • Græsfold: Én vej, på alle hverdage 520,-
 • Skabsleje, elevryttere pr måned 65,-
 • Ridehuskort, gæsterytter pr måned 700,-
 • Ridehuskort, 1 gang pr. uge og kun i forb. med undervisning pr måned 350,-
 • Holdundervisning, 1 gang ugentligt (45 min) for ryttere indtil 18 år 525,-
 • Holdundervisning, 1 gang ugentligt (45 min) rytter over 18 år 605,-
 • Holdundervisning spring, 1 gang ugentligt (45 min) 630,-
 • Part på pony – 2xdressurundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge 1.450,-
 • Part på pony – 1xdressur- og 1xspringundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge 1.655,-
 • Part på hest - 2xdressurundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge under 18 år 1.550.-. Over 18 år 1.670,-
 • Part på hest – 1xdressur- og 1xspringundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge under 18 år 1.655.-. Over 18 år 1.775,-

Ridebaner

 • Der kommer ekstra toplag på asap – vedligehold.

Personale 

 • Endnu engang stort velkommen til Nanna og Nanna – de har klaret starten i rideskolen super godt – og har et stort ønske om at bidrage positivt til vores klub og drift – det er dejligt.

Rideskolen

 • Arbejdet med holdtilpasning og strukturering fortsættes.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen

 • Nyt IT system? Skal vi have en gruppe der står for at komme over på Zakobo?
 • Privat undervisning Fed fredag – skal den fortsætte? Hvordan balancerer vi ift faste undervisere på stedet / Afregningsmetode / kurser etc?. 

 

Certificering

Intet nyt

 

Indkomne forslag

 • Renovering af rytterstue jf. Gitte Straadts henvendelse
 • Igen vende prioritering af: Elevheste/Renovering/Ridebane
 • Det er stadig elevheste der står først på investeringslisten: herefter kommer andre tiltag som renoveringer, ridebaner etc.

 

Sikkerhed

Intet nyt

 

Nyt fra distriktet - DRF

Intet nyt

 

Udvalg

Intet nyt

 

Markedsføring - PR

Intet nyt

 

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

 • Der er afholdt et flot halloween-stævne TAK for en god dag!
 • Nyt spændende landsdækkende koncept i samarbejde m Cool Unite.
 • Overskuddet fra vores stævner skal dedikeres til noget, så alle de frivillige føler de bidrager til noget konkret.

Sponsorer - ekstra indtægter – sponsorpriser

 • Sponsoratsøgningskursus hos DRF

 

Eventuelt

Intet nyt

 

OBS!!! det er ikke tilladt at krydse marken ved møbelfabrikken – den er privat. Man kan gå via indkørslen, eller via Skåde Højgaardsvej. 

 

 

Nyt bestyrelsesmøde man. 5 dec.

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. september 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Camilla Dybdal, Louise Bagger, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Annette Frølund og Georg (1. del af mødet)

Information fra daglig leder:

Status på bokse: Pt. fuld belægning, men 3 bokse ledige til 1.nov.

Status på folde: Ok belægning, mulighed for at finde flere ved yderligere efterspørgsel.

Følgende trænger til at blive ordnet: Er nedenstående klaret?

 • Oprydning i rytterstue og kontor/entre/depot: Skal klares på næstkommende arb.dag.
 • Toilet i pensionær stald mangler lås i dør og en gang maling - det ser ikke godt ud: Låsen er lavet og det skal males på næstkommende arb.dag.
 • Tønder med hortensia på gårdsplads skal repareres (tøndebånd faldet ned): De er lavet af Gitte Straadt – TAK for det.
 • Generel mulighed for opbinding på staldgangene skal være i orden også i elev stald vigtigt: Det er ordnet og der kommer løbende panikkarabiner i.

Opfølgning medlems-/staldmøde:

Vedr. vinduer:

 • 1.maj – 15.sept – vinduer lukkes til aften af personale
 • 16-sept- 30. april – Georg laver en grøn markering på tavlen, hvis vinduer må åbnes på den pågældende dag – HUSK selv at lukke vinduet igen.

Vedr. tørt hø:

 • Georg undersøger behovet, ved at lave et opslag – henvend jer til Georg hvis det er et ønske. Efterfølgende vurderes det om hvilken løsninger der kan tilbydes.

Panikkarabinhagerne:

 • Georg udskifter løbende til panikhager, når eksisterende karabiner går i stykker.

Overvågning:

 • Man kan sætte batteridreven overvågning i egen boks hvis ønskes. Man står selv for etablering og vedligehold, samt nedtagning ved fraflytning.
 • OBS!!! Staldgange må ikke overvåges.

Formandsposten og ansvar:

Louise tager formandsposten indtil generalforsamlingen.

Anne har ansvaret for personale på elevskolen indtil generalforsamlingen.

Christian har personale ansvaret for George og staldpersonalet indtil generalforsamlingen .

Al henvendelse til bestyrelsen skal fortsat ske på bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com:

Bestyrelsesarbejde:

Hvordan sikrer bedst mulig struktur og kommunikation i bestyrelsen, så vi minimerer mails og sagsbehandling efter møder.

Hvordan sikrer vi at beslutninger gennemført på bestyrelsesmøder bliver gennemført.

 • Vi ændrer processen således at vi gennemgår saldobalancen på hvert bestyrelsesmøde, for at skabe større gennemsigtighed, for alle bestyrelsesmedlemmer.
 • Kommunikation på mail – sker mellem udvalgene og behøver ikke gå til alle.
 • Brug dagsorden mere aktivt, og send pkt-er ind så der er forberedelsestid.

Mediestorm:

Hvad har vi lært og hvad har vi ændret:

 • Vi har lavet en procesbeskrivelse og nogle retningslinier for hvordan man skal agere og forholder sig hvis lignende situationer gentager sig.

Vedr. at tage nye heste ind på prøve i rideskoleregi er der vedtaget følgende retningslinjer:

 • Hvis der tages heste ind på prøve – skal dette foregå i et tidsrum, hvor der er fuld bemanding, og beslutningstager skal i perioden være på stedet jævnligt.
 • Hvis hesten vurderes til at være for tynd eller skadet ved ankomst skal den som udgangspunkt ikke ind på Skåde. Hvis den vurderes til at være tynd og i risiko for yderligere vægttab eller andre bekymringer, skal den stå på boks om natten.
 • Hvis man har hest på prøve som ikke spiser/taber sig meget eller bliver skadet på fold el.lign – skal hesten prompte tages ind på boks og ejer skal kontaktes.
 • Hvis ikke situationen forbedres hurtigt skal hesten sendes tilbage.

Procesbeskrivelse ved en shitstorm på sociale medier:

 • Ser man som medlem opslag på SOME, der kan udvikle sig til en shitstorm kontaktes bestyrelsen på mail: bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
 • Bestyrelsen mødes asap og aftaler en kommunikationsplan, samt igangsætter nødvendige tiltag tilknyttet situationen.
 • Hvis det udvikler sig afholdes et medlemsmøde asap.

Økonomi / budgetopfølgning

Der er prisstigninger på vej.

Vi har aftalt at saldobalancen løbende sendes til alle i bestyrelsen en gang mdr.

Næste møde 2/11 ser vi på alle vores priser, da vi har store omkostningsstigninger på el, varme, foder m.m.

Prisstigninger bliver fra 1/1 2023.

Ridebaner

Hvad er prioriteringsrækkefølgen på nye investeringer i klubben. Baner vs nye elevheste etc?:

 • Der står PT elevheste højest på prioriteringsrækkefølgen. Vi har fået tildelt penge til ny bane – og det skal selvfølgelig udnyttes i det omfang det kan lade sig gøre.   

Personale

Ny rideskoleleder – er jobbeskrivelsen ændret – hvad går vi efter?

 • Drømme scenariet er en person der kan udvikle og forbedre Skåde Rideklub, både på rideskoledelen, men som også kan bibringe noget nyt til privatrytterne.
 • Gennemgang af hvilke personer vi har ansøgning/interesse fra.
 • Vi har afholdt et par samtaler og har samtale med kandidat igen onsdag d. 5/10.

Rideskolen

Ny skabsordning til elevskole/kortstalden:

 • Gennemgås af ridekoleudvalget.

Ny kontrakt til partryttere:

 • Gennemgås af rideskoleudvalget.

Eventuelt

 • Anette er trådt ud af bestyrelsen og Caroline som var 1.suppleant. er indtrådt som alm.bestyrelsesmedlem.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 2/11

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. august 2022

Dato: 22. august 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere:  Lone Linnebjerg, Camilla Dybdal, Louise Bagger, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen og Annette Frølund

Information fra daglig leder:

 • Vi har 2 ledige bokse i store stald og 1 i ponystalden. Halm er steget voldsomt ca. 20% og høet ca. 10%. Alle græsfoldene er udlejet.
 • Toiletdøren i store stald vil blive ordnet.
 • Der trænger til at blive ryddet op i rytterstuen, kontoret osv. der vil blive arrangeret en arbejdsdag d.24. eller 25. september.
 • Vvs´er skal ordne toilettet i ponystalden.

Økonomi:

 • Vi har i det første halve år af 2022 har rideklubben haft et stort underskud på ca. 86.000kr.-
 • El er bl.a. steget fra 54.000 til 90.000 kr.-, og olie fra 45.000 til 65.000kr.-
 • Christian kontakter Aros om de vil være behjælpelige med energibesparelse i klubben. evt. en gennemgang af el.
 • Der er prisstigninger på vej.
 • Og en ny part struktur på vej, denne løsning arbejdes der stadig på.
 • Pr. 1/10 vil der sket en prisstigning på bokse på 100kr.-pr. måned.
 • Elevholdene med 50kr.- for personer over 24 år, og 25kr.- for de under 24, pr. måned.
 • Ridehuskort vil stige til 650 kr.- pr. måned
 • Bestyrelsen er efterfølgende blevet enige i, at stille prisstigningerne foreløbigt i bero.
 • Der vil være mulighed for et mere køb af hø, således det kan fåes 3 x dagligt. Kontakt Georg, hvis dette ønskes.

Sikkerhed:

 • Der vil blive lavet en udformning af forsikringer i rideklubben.

Aktiviteter:

 • DRF. Mette Thomsen har søgt og fået bevilliget 5000 kr. til forplejning til et event til piger mellem 12-15 år. Dette event skal afvikles inden udgangen af 2022. Pony- /Juniorudvalget hjælper til.
 • Der er kommet et ønske om staldmøde, og dette vil blive afholdt mandag d.12/9 kl.19.00.
 • Rengøringspersonale mangles, Anne vil spørge nogle af de unge piger.

Evt.:

 • Lone ønsker ikke længere at være formand for klubben, så vi mangler en kandidat pr. 1/9.
 • Georg skal indtil ny formand referere til Christian.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 28/9.

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022

Dato: 15. juni 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Charlotte Børresen, Louise Bagger, Anette Frølund, Camilla Dybdal (Supp), Caroline Rasmussen (Supp)

Afbud: Christian Markussen

Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift:

 • Trænger til lidt arbejde på udendørsarealer pga sygdom hos personale
 • Stalddrift er gået ok på trods af sygdom – dejligt med hjælp fra alle der har hjulpet til.
 • Foderpriser bliver holdt på nuværende niveau.
 • Spåner er steget
 • Halm forventes at stige
 • Wrap forventes at stige
 • Nyt varmeanlæg er installeret – varmepumpe – giver grønnere og billigere varme.
 • Det er anbefalet at der kommer en timer på – så spild minimeres.
 • Mangler stadig personale til ca 6 timer/uge og weekendhjælp.
 • Sommerferie – weekender ser ok ud så længe der er tilsyn fra Georg eller Isabella.
 • Uge 31 er der lidt ekstra behov for hjælp. – der bliver taget initiativ til at parterne hjælper til og laver lidt ekstra staldhygge i den uge. Caroline og Georg koordinerer.
 • Nedvaskning i uge 27 – Georg laver et opslag om at der skal være ryddet inden.
 • Ormetjek sker uge 25.

Status på bokse:

 • 3 ledige bokse

Status på folde:

 • Alt udlejet.
 • Har en ekstra på hånden – hvis der bliver behov for en mere.

Opfølgning på ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter.

Økonomi / budgetopfølgning

Ingen punkter.

Ridebaner

 • Gået godt med stævne.
 • Flot ryddet efter stævne.
 • HUSK at tage klatter – det halter lidt – PLEEEAASSEE😊.

Rideskole

 • Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på optimering af rideskolen.
 • Ridehold, heste, og generelt setup vil blive gennemgået og moderniseret.
 • Ridelejr
 • Uge 26 man-fre, kl. 9-16. Torsdag, Djurs Sommerland.
 • Kirstine er ridelærer.
 • Juniorudvalget vil gerne lægge timer – får Djurs sommerland tur.
 • Der medbringes 2 ponyer. – evt. 2 pladser ledige.

Privat undervisning

Ingen punkter.

Certificering

Ingen punkter.

Indkomne forslag

Ingen punkter.

Sikkerhed

 • VIGTIGT – Der har været farlige episoder hvor der bliver redet, kigget på tlf og haft ørebøffer på samtidigt. Vi henstiller ALLE til at vente med at kigge på tlf og være 100% OPMÆRKSOM når man sidder på hesten/ponyen.
 • DET er TOTALT UACCEPTABELT at være uopmærksom, herunder at kigge på tlf og/eller have noget i ørerne når der rides på vejen, og udenfor banerne.

Nyt fra distriktet - DRF

Ingen punkter.

Udvalg

 • Super flot stævne afholdt – velorganiseret og mega godt klaret.

Markedsføring – PR

Ingen punkter.

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

 • Dressurcup søndag d. 19. juni.

Sponsorer - ekstra indtægter – sponsorpriser

 • Vi har fået tilsagn om 400.000 til en ny springbane fra Sallingfonden – og så skal der søges yderligere fonde til resterende beløb. JUBII FLOT klaret.
 • I gang med at søge fonde til nye elevheste og hytte til stævnepladsen – vi krydser fingre.

Eventuelt

Vedrørende longering

 • Der henvises til ridehusreglementet:
 • Der må longeres på alle baner undtagen den nederste sand bane (pga. højtliggende rør); HVIS der er under 4 ryttere – og ALLE ryttere giver tilsagn til at det er OK.
 • Vi anbefaler at der longeres på udendørsbanerne i videst muligt omfang uden at der er andre ryttere til stede.

Bestyrelsesarbejdet og formandsposten moderniseres.

 • Alle henvendelser vedr. daglig drift sker til Georg.
 • FEEDBACK og SPM til bestyrelsen sker på mailen: bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com – Alle mails og henvendelser besvares og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde: 10. Aug 2022 kl. 17-19 i cafeteriet.

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2022

Dato: 6. april 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Louise Bagger.

Afbud: Anette Frølund, Camilla Dybdal (Supp), Caroline Rasmussen (Supp)

 

Information fra daglig leder

Tomme bokse:
Der er p.t. flere tomme bokse. Bestyrelsen vil forsøge at avertere på Facebook m.v. for at få nye opstaldere ind.

Ridehusbundene skal desuden fyldes op i år. Det er dog ikke kritisk endnu.

Alle græsfoldene er lejet ud, og alle, der har ønsket græsfold, har fået det.

 

Økonomi / budgetopfølgning

Økonomien er tilfredsstillende efter omstændighederne. Der er dog et underskud på 118.000 kr., hvor der var budgetteret med 90.000 kr. En del skyldes, at aconto-raterne for vand er steget som følge af det meget store vandforbrug pga. ledningsbrud sidste år. Det undersøges, om forsikringen evt. dækker det ekstra forbrug.

Forbrug af el er steget voldsomt, og der er ikke kun tale om prisstigninger. Der er brugt 10 – 15% mere end sidste år. Der springer umiddelbart ikke et ændret forbrugsmønster i øjnene, bortset fra at solariet nu er i brug igen. Vi tjekker med Elisabeth, hvor mange penge der er kommet ind i betaling for brugen. Vandvarmeren i vandspiltovet er dyr i drift, så en mulighed kan være, at der skal indføres særskilt betaling for brug af varmt vand, fx via en app. Udgifter til stald og ridehus er de samme som sidste år.

Foder:
Der må forventes en stigning på 10 – 20% allerede nu. Prisen på halm forventes at blive tredoblet. Andre former for strøelse er dog steget mindst lige så meget.

 

Ridebaner

Bestyrelsen er i gang med at ansøge Salling-fonden om tilskud til en ny springbane.

Personale

Det er svært at skaffe personale ikke mindst til weekendvagterne. P.t. er der i løbet af ugen 16 udækkede timer.

Rideskolen

Der har været udfordringer med aflysninger ifm. med Rebeccas tilskadekomst.

Vi arbejder på, sammen med den daglige ledelse at finde flere afløsere, og skabe en bedre struktur så vi kan sikre mere stabilitet og minimere aflysninger. Vi har et stort ønske om at løfte niveauet på rideskolen efter en tid med Corona nedlukninger osv. Alle der vil bidrage til dette, ved at hjælpe til og evt melde sig som afløser, er meget velkomne.

Vi skal stræbe efter gerne at have 7 på hvert hold, så økonomien hænger bedre sammen, og vi derved har mere at arbejde med ift. hestemateriale og undervisning.

Nyt fra distriktet – DRF

Lone og Charlotte har været til repræsentantskabsmøde i DRF. Der var et par workshops, der var interessante, bl.a. om den fortsatte adgang for ryttere til naturen. I forbindelse med naturnationalparker og andre områder, hvor der hegnes ind for at udsætte kvæg eller ’vild’heste, står rytterne og andre brugere af naturen til at miste store områder. Mange vil ikke ønske at gå ind i indhegninger til kvæg eller heste, og til hest vil det ofte være decideret farligt.

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

Mette T. sørger for at sende opdateringer af kalenderen til Lone, som så opdaterer kalenderen på hjemmesiden.

Arbejdsweekend:
Der planlægges en arbejdsdag søndag den 24. april, sådan at der kan se pænt ud til springstævnet weekenden efter.

Wifi:
Der skal købes to routere, sådan at vi kan komme til at få glæde af den sponsorerede fibernetforbindelse. Jens Striib har tilbudt at få lagt fibernet ind i dommerburet på den store dresssurbane for 1000 kr. Bestyrelsen vil formentlig takke ja til tilbuddet.

Eventuelt

Vandspiltov:

Det er afløbet fra toilettet i privatstalden, der får afløbet til at stoppe. Det vil være en stor hjælp, hvis Georg får besked, så snart afløbet i vandspiltovet bliver lidt trægt. Så vil han bestille kloakfirmaet med det samme. De kan som regel komme i løbet af 1 – 2 dage.

Problemet kan på længere sigt måske afhjælpes ved, at toilettet udskiftes med en model med større skyl. Alle brugere af toilettet opfordres til altid at bruge det største skyl.

 

OBS!!!
Vi vil gerne opfordre til at alle læser den opgavebeskrivelse, der ligger på hjemmesiden for bestyrelsen. Hvis nogen har information, forslag eller feedback til bestyrelsen, så henvend jer til den rette vedkommende, så alt ikke går til formanden. Vi arbejder på at vi har en bred bestyrelse der løfter i flok – og det har vi brug for hjælp til. Så husk at henvende jer gennem de rette kanaler og til rette vedkommende – alle sager tages seriøst og bliver behandlet på efterfølgende bestyrelsesmødet.

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 17. maj, kl. 17:00 i cafeteriet.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde 3.marts 2022

Dato: 3. marts 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Anette Frølund, Louise Bagger, Caroline Rasmussen (Supp).

Afbud: Camilla Dybdal (Supp)

Da Mette Thomsen er trådt tilbage som formand, skal vi have fundet en ny til at varetage denne post.

Der er ingen der melder sig frivilligt, og det er umiddelbart ikke så lige til at finde en, der har mod på det.

Vi beslutter at forsøge at lave om i arbejdsfordelingen – således at opgaverne spredes mere bredt ud i bestyrelsen.

Lone Linnebjerg indvilger i at give det et forsøg i en 6 måneders periode under forudsætning af, at der er fuld opbakning og hjælp at hente hos resten af bestyrelsen. Der er fuld enighed om dette og fuld opbakning til Lone – som vi er sikre på bliver en god formand for klubben.

Stort tak til Lone Linnebjerg som derved er ny formand i Skåde Rideklub.

Christian Markussen genvælges som kasserer.

Der er enighed om at det er en vigtig post for klubben, hvor vi skal sikre kontinuitet og stabilitet, for at sikre den gode økonomi som klubben heldigvis har haft igennem en længere årrække. Alle indkøb skal godkendes af Christian. Derudover hjælper Christian også formanden i forbindelse med personalesager.

Funktions- og ansvarsbeskrivelsen gennemgås, opdateres og tilpasses, således at vi får en effektiv og konstruktiv sammensætning af opgaver og at opgaverne bredes ud således at vi løfter i flok.

Takker for et super godt møde.

Næste bestyrelsesmøde er sat til 6.april 2022 kl. 17.00.

Referent Louise Bagger   

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. februar 2022

Dato: 23. februar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Annette Frølund (referent), Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Louise Bagger

1. Information fra daglig leder

Belægning pr. 1. marts: 3 ledige bokse i den store stald.

Værelserne i personalehuset er alle udlejet.

Der mangles 8-16 personaletimer pr. uge i arbejdskraft - primært til hø/weekendvagter.

Georg er OBS på nedvask af staldene til sommer. Der er indhentet tilbud og dette vil muligvis ske i uge 27.

Der arbejdes på, at strømmen til nogle af jordfoldene bliver udskiftet. Det drejer sig om 4 ud af 12 folde.

2. Opfølgning af to-do-ting fra sidste møde

Intet nyt.

3. Økonomi

Årsregnskabet viser et lille overskud på ca. 22.000 kr.

Prisstigninger:
Vi adviserende, at der ville ske prisstigninger. Desværre blev der i denne sammenhæng brugt ordet "mindre". Dette beklager bestyrelsen, da der procentvis er sket større stigninger nogle steder end andre. Stigningerne er vurderet individuelt.

4. Ridebaner

Der er indhentet tilbud på opfyldning af ridebanerne.

Vi skal alle være obs på, at samle klatter op, da der desværre fortsat opleves at der ligger nogle glemt.

5. Personale

Mie, rideskolelederen, kommer ikke tilbage efter endt barsel.

Rebecca vil indtræde i denne stilling pr. 1. marts 2022.

6. Rideskolen

Rebecca har desværre været udsat for et fald på en hest, og er pt. sygemeldt. Derfor mangles der undervisere indtil hun bliver raskmeldt igen.

Bestyrelsen prøver så vidt muligt, at finde afløsere til de enkelte elevhold.

7. Privat undervisning

Intet nyt.

8. Certificering

Intet nyt.

9. Indkomne forslag

Vedr. generalforsamling d. 2. marts 2022, er der ikke kommet nogle indkomne forslag.

10. Sikkerhed

Intet nyt.

11. Nyt fra distriktet

Der er distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg tirsdag d. 1. marts - Mette og Lone deltager.

12. Udvalg

Vi har fået tildelt 3 springstævner og 1 dressurstævne i 2022.

Mette og Christian har været til møde med Århus kommune og kommunens andre 8 rideklubber på Skaarupgaard d. 22. februar. 

 • Der blev talt om økonomi, hvilket er et generelt problem i kommunens rideklubber, ligeledes mangel på elevheste.
 • Århus kommune giver økonomisk støtte ud fra aktivitet (medlemmer på elevholdene) i klubben.
 • Sport & Fritid kommer på besøg d. 3. marts.

13. Markedsføring – PR

Intet nyt.

14. Aktiviteter

Intet nyt.

15. Sponsorer

Intet nyt.

HUSK!!!

Generalforsamling onsdag d. 2. marts 2022, kl. 19.00 i Rytterstuen.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2022

Dato: 11. januar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Louise Bagger (referant), anette Frølund, Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Merete Clausen og Anne Pind

Information fra daglig leder

Belægning pr. 1.feb: 1 ledig boks

2 ledige folde fra forår. 

Vagtplan - julen ok, Jan og feb - nogenlunde. Thula stopper om lørdagen. Vil gerne vende tilbage efter rejse. 

Der er lagt fibernet ind i cafeteria og dommertårn. 

Varmen i rytterstuen bøvler. Georg bestiller rep. 

Elevhestene registreres osv - Georg er på sagen. 

Indendørs ridehusbunde tjekkes. 

Økonomi 

- 2021 ser ud til at blive rundt 0 med et lille overskud

- 2022 

 • lønninger stiger
 • Wrap stiger - ca.25%
 • Der kommer derfor mindre stigninger over hele linien for at dække de øgede udgifter. 
 • Stigningerne er holdt på et minimum og påvirker primært de direkte påvirkede poster.

Lone vil gerne gennemgå alle kontrakter og bilag – de er selvfølgelig fuldt tilgængelige – Christian sætter Lone i kontakt med Elisabeth – som kan stille det ønskede materiale til rådighed. 

Lone undersøger regelsæt vedr. lønnet foreningsarbejde.

Generalforsamling 

Christian indkalder 2.marts. Christian og Mette er på valg. Mette modtager ikke genvalg. Christian overvejer.

Info fra dristriktet

27 Jan - alle rideklubber mødes på skaarupgaard - samarbejde på tværs - ønske fra kommunen. Vidensdeling.

Der er møde i distriktsrådet på VB 1.marts Mette og Lone deltager. 

Sikkerhed

OBS: På grund af sikkerhedshensyn er det forbudt at færdes på stedet med ørepropper - så man ikke kan høre andre mennesker tale/advare. 

Der ligger et sikkerhedskursus man kan tage på DRFs hjemmeside. 

Sponsorer/ansøgninger

Arbejdet starter nu her. 

Vedr. vildtskov

Status er at der arbejdes videre på den oprindelige plan i Moesgaard skovene MEN uden hegninger. Vedr. Hørret Skov så er der et ønske om en grøn kile fra Hørret skov til Vilhelmsborg – det kræver dog opkøb af jord – hvilket derfor er et langsigtet projekt – og heri lader det på nuværende tidspunkt til at man i den forbindelse vil indtænke ridestier i planen. Vi følger den løbende dialog vedr. skovene.

Vedr. Klubtøj

Hvis der er nogen der ønsker at købe klubtøj kan man henvende sig tillouise@stm-sport.dk