Referat af bestyrelsesmøde d. 4. januar 2023

Sted: Cafeteriet
Deltagere: Christian, Georg, Anne, Louise, Caroline og Charlotte

Afbud: Camilla og Lone


Information fra daglig leder:

 • Status på daglig stalddrift – julen gik godt
 • Status på bokse – 1 tom boks i ponystald – 2 bokse ledige pr. 1/2
 • Status på folde – 3 ledige græsfolde pr. 1.april
 • Status på nye tiltag – jf. mandagsmøder
 • VIGTIGT: CHR register skal udfyldes (nyt husdyrsregister, hvor alle besætninger af bla. Heste skal registreres med IDnummer og Chipnummer) Hvem gør det?: Georg står for opgaven, OBS ALLE pensionærer skal sende SMS til Georg indeholdende: Navn på hest samt IDnummer og Chipnummer hvis det findes. Senest 1.Feb.
 • Lone sætter reminder på Facebook.


Økonomi / budgetopfølgning:

 • Gennemgang af saldobalance.

 • Vedr økonomi / udstikkere:
  • Falck abonnement?

   Charlotte undersøger om vi kan spare det væk eller noget af det.

  • Energiregningen er eksploderet, og er nu på 30.000 pr måned. Så det kan ikke pointeres nok at alle skal forsøge at spare på el. Øv.


Personale:

 • Der er etableret et mandags-personalemøde hvor vagtplan og den kommende uge planlægges. Formålet er informationsdeling og koordinering, så alle personaler ved hvad der sker på de forskellige områder, og kan hjælpe hinanden, og komme med ideer til effektivisering og optimering.
 • OBS: Hvis der er opbindingssteder der er i stykker – orienter Georg – han tjekker også selv – men god ide at gøre opmærksom på det også.


Kommunikation:

 • Hvordan forbedrer vi kommunikationen/informationsdeling ml. medlemmer og bestyrelse. Opfølgning – hvordan er dette gået?
  • Vi vil prøve i videst muligt omfang at melde flere nyheder ud på Facebooksiden – der er kommet flere posts op og det giver god mening.
  • Vores referat forsøger vi at gøre udførlige. – fortsat i fokus.
  • Alle henvendelser på skaade.rideklub@gmail.com behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. – OBS Mails besvares 1 gang om måneden efter afholdt bestyrelsesmøde.
  • Driftsspørgsmål og feedback på daglig basis tages med Georg (vedr. privatstald) og Nanna Q (vedr.rideskole og elevheste)
 • Bestyrelsen har modtaget kritik for tonen i kommunikationen. Kritikpunkterne er gennemgået på et direkte møde og på bestyrelsesmødet og taget til efterretning og beklages.
 • Kommunikation er et emne, der italesættes på samtlige bestyrelsesmøder og som der er meget fokus på. Vi ønsker en ordentlig og respektfuld tone blandt samtlige på Skåde Rideklub, både i det daglige, på mail og de sociale medier. Et mål som lykkes, hvis vi alle bidrager til det, og hele tiden forsøger at blive bedre.   


Ridebaner:

 • Vi har indhentet tilbud for opfyldning af ridebanebund i begge haller. Det er ret dyrt – vi arbejder sagen. Status? Banerne bliver rettet af og fyldt med nødvendigt toplag, og rettes af igen i begge haller asap. Der er indhentet flere tilbud og valgt de billigste.
  • Vedligeholdelse af baner, - Der er købt nye river – vi opfordrer alle til rive når der er ujævnheder i banen. Og selvfølgelig samle klatter.


Rideskolen:

 • Indtægterne i rideskolen går heldigvis i den rigtige retning, og vi har fået fyldt mere op på holdene. Tak til Nanna Q og hele Rideskoleteamet for en god indsats.
 • Der er lavet ændringer i holdtider – det er sket med kort varsel i ønsket om hurtigt at komme fremad med positiv udvikling af rideskolen. Det har med rette affødt en del kritik og frustration. Ændringerne var nødvendige, men burde have været varslet en måned inden gennemførelse. Det beklager vi, og håber at alle er landet på nogle gode hold og tider.
 • Der er lavet om i staldtiden – så at der er sat 15 min af før ridetimen til pleje og opsadling. Dette er gjort, da det andre steder praktiseres på denne måde. Der er kommet feedback på, at denne tid er lidt vel kort i forhold til at nå det hele. Det evalueres af rideskolelederen, om vi skal øge denne tid – så der bliver mindre pres på. Vigtigt at fastslå, at man selvfølgelig er velkommen til at komme i stalden tidligere.
 • Spring i rideskolen – Laura har sagt op med kort varsel, og Nanna forsøger at finde en løsning således at springholdene kan fortsætte. Partryttere og elever er meget glade for muligheden for at gå på springhold, og det er vores ønske at kunne fortsætte med at tilbyde springundervisning med egnet underviser. Indtil videre laves springdressur/bomtræning som kan varetages af tildelt underviser.
 • Sikkerhed: I Skåde Rideklub er sikkerhed et fokusområde, alle elever under 18 år skal bære hjelm og vest, når de er i kontakt med hestene.


Nyt IT system?

 • Skal vi have en gruppe der står for at komme over på Zakobo?
  • Charlotte og Christian er i gruppen.


Hjemmeside:

 • Vi er gået fra 123 over til one.com med vores hjemmeside – det giver PT lidt problemer ifm udseendet af vores hjemmeside – Lone er på sagen.


Privat undervisning:

 • Der kan nu bookes privatundervisning ved Nanna Q til følgende priser:
  • Privatundervisning v.Nanna Q. – kan bookes af alle medlemmer af klubben.
  • Aftales direkte med Nanna på tlf: 41661040
  • Enetime 30 min: 200 kr.
  • Deletime (2 pers) 30 min: 250 kr.
  • Enetime v. Nanna Q på lejet elevhest 30 min: 350 Kr
  • Parter har betalt for leje af hest og booker dermed alm. Enetimer eller Deletimer
 • Andre ydelser
  • Klipning (fuld): 600 Kr.
  • Halsklip (hals/gjord): 300 Kr.


Aktiviteter – kurser - udvalg mm.:

 • Festudvalget melder udsolgt til Jubilæumsfesten – SÅ dejligt med stor opbakning!!
 • Stævneudvalg:

  Der afholdes kun stævner hvor X antal voksne har taget ansvar for eventet. Se. Facebookopslag fra stævneudvalget.


Sponsorer - ekstra indtægter – sponsorpriser:

 • Sponsoratsøgningskursus hos DRF – Nanna Q deltager i kursus.


Eventuelt:

 • Det roder i sadelrum i privatstalden – Der hænger muggent sadeltøj og sadler – Alt sadeltøj og sadler der ikke anvendes bedes tages med hjem. Der bliver hængt en rengøringsplan op af Charlotte og Anne

 

 • Toilettet trænger til at blive rengjort og finpudset – Charlotte forhører sig om hjælp hertil.Dato for generalforsamling: 8. marts kl.19

Dato næste bestyrelsesmøde: 7. feb kl 17. i cafeteriet.


RIGTIG GODT NYTÅR TIL JER ALLE!!

Bestyrelsesreferater 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2022

Dato: 6. april 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Louise Bagger.

Afbud: Anette Frølund, Camilla Dybdal (Supp), Caroline Rasmussen (Supp)

 

Information fra daglig leder

Tomme bokse:
Der er p.t. flere tomme bokse. Bestyrelsen vil forsøge at avertere på Facebook m.v. for at få nye opstaldere ind.

Ridehusbundene skal desuden fyldes op i år. Det er dog ikke kritisk endnu.

Alle græsfoldene er lejet ud, og alle, der har ønsket græsfold, har fået det.

 

Økonomi / budgetopfølgning

Økonomien er tilfredsstillende efter omstændighederne. Der er dog et underskud på 118.000 kr., hvor der var budgetteret med 90.000 kr. En del skyldes, at aconto-raterne for vand er steget som følge af det meget store vandforbrug pga. ledningsbrud sidste år. Det undersøges, om forsikringen evt. dækker det ekstra forbrug.

Forbrug af el er steget voldsomt, og der er ikke kun tale om prisstigninger. Der er brugt 10 – 15% mere end sidste år. Der springer umiddelbart ikke et ændret forbrugsmønster i øjnene, bortset fra at solariet nu er i brug igen. Vi tjekker med Elisabeth, hvor mange penge der er kommet ind i betaling for brugen. Vandvarmeren i vandspiltovet er dyr i drift, så en mulighed kan være, at der skal indføres særskilt betaling for brug af varmt vand, fx via en app. Udgifter til stald og ridehus er de samme som sidste år.

Foder:
Der må forventes en stigning på 10 – 20% allerede nu. Prisen på halm forventes at blive tredoblet. Andre former for strøelse er dog steget mindst lige så meget.

 

Ridebaner

Bestyrelsen er i gang med at ansøge Salling-fonden om tilskud til en ny springbane.

Personale

Det er svært at skaffe personale ikke mindst til weekendvagterne. P.t. er der i løbet af ugen 16 udækkede timer.

Rideskolen

Der har været udfordringer med aflysninger ifm. med Rebeccas tilskadekomst.

Vi arbejder på, sammen med den daglige ledelse at finde flere afløsere, og skabe en bedre struktur så vi kan sikre mere stabilitet og minimere aflysninger. Vi har et stort ønske om at løfte niveauet på rideskolen efter en tid med Corona nedlukninger osv. Alle der vil bidrage til dette, ved at hjælpe til og evt melde sig som afløser, er meget velkomne.

Vi skal stræbe efter gerne at have 7 på hvert hold, så økonomien hænger bedre sammen, og vi derved har mere at arbejde med ift. hestemateriale og undervisning.

Nyt fra distriktet – DRF

Lone og Charlotte har været til repræsentantskabsmøde i DRF. Der var et par workshops, der var interessante, bl.a. om den fortsatte adgang for ryttere til naturen. I forbindelse med naturnationalparker og andre områder, hvor der hegnes ind for at udsætte kvæg eller ’vild’heste, står rytterne og andre brugere af naturen til at miste store områder. Mange vil ikke ønske at gå ind i indhegninger til kvæg eller heste, og til hest vil det ofte være decideret farligt.

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

Mette T. sørger for at sende opdateringer af kalenderen til Lone, som så opdaterer kalenderen på hjemmesiden.

Arbejdsweekend:
Der planlægges en arbejdsdag søndag den 24. april, sådan at der kan se pænt ud til springstævnet weekenden efter.

Wifi:
Der skal købes to routere, sådan at vi kan komme til at få glæde af den sponsorerede fibernetforbindelse. Jens Striib har tilbudt at få lagt fibernet ind i dommerburet på den store dresssurbane for 1000 kr. Bestyrelsen vil formentlig takke ja til tilbuddet.

Eventuelt

Vandspiltov:

Det er afløbet fra toilettet i privatstalden, der får afløbet til at stoppe. Det vil være en stor hjælp, hvis Georg får besked, så snart afløbet i vandspiltovet bliver lidt trægt. Så vil han bestille kloakfirmaet med det samme. De kan som regel komme i løbet af 1 – 2 dage.

Problemet kan på længere sigt måske afhjælpes ved, at toilettet udskiftes med en model med større skyl. Alle brugere af toilettet opfordres til altid at bruge det største skyl.

 

OBS!!!
Vi vil gerne opfordre til at alle læser den opgavebeskrivelse, der ligger på hjemmesiden for bestyrelsen. Hvis nogen har information, forslag eller feedback til bestyrelsen, så henvend jer til den rette vedkommende, så alt ikke går til formanden. Vi arbejder på at vi har en bred bestyrelse der løfter i flok – og det har vi brug for hjælp til. Så husk at henvende jer gennem de rette kanaler og til rette vedkommende – alle sager tages seriøst og bliver behandlet på efterfølgende bestyrelsesmødet.

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 17. maj, kl. 17:00 i cafeteriet.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde 3.marts 2022

Dato: 3. marts 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Anette Frølund, Louise Bagger, Caroline Rasmussen (Supp).

Afbud: Camilla Dybdal (Supp)

Da Mette Thomsen er trådt tilbage som formand, skal vi have fundet en ny til at varetage denne post.

Der er ingen der melder sig frivilligt, og det er umiddelbart ikke så lige til at finde en, der har mod på det.

Vi beslutter at forsøge at lave om i arbejdsfordelingen – således at opgaverne spredes mere bredt ud i bestyrelsen.

Lone Linnebjerg indvilger i at give det et forsøg i en 6 måneders periode under forudsætning af, at der er fuld opbakning og hjælp at hente hos resten af bestyrelsen. Der er fuld enighed om dette og fuld opbakning til Lone – som vi er sikre på bliver en god formand for klubben.

Stort tak til Lone Linnebjerg som derved er ny formand i Skåde Rideklub.

Christian Markussen genvælges som kasserer.

Der er enighed om at det er en vigtig post for klubben, hvor vi skal sikre kontinuitet og stabilitet, for at sikre den gode økonomi som klubben heldigvis har haft igennem en længere årrække. Alle indkøb skal godkendes af Christian. Derudover hjælper Christian også formanden i forbindelse med personalesager.

Funktions- og ansvarsbeskrivelsen gennemgås, opdateres og tilpasses, således at vi får en effektiv og konstruktiv sammensætning af opgaver og at opgaverne bredes ud således at vi løfter i flok.

Takker for et super godt møde.

Næste bestyrelsesmøde er sat til 6.april 2022 kl. 17.00.

Referent Louise Bagger   

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. februar 2022

Dato: 23. februar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Annette Frølund (referent), Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Louise Bagger

1. Information fra daglig leder

Belægning pr. 1. marts: 3 ledige bokse i den store stald.

Værelserne i personalehuset er alle udlejet.

Der mangles 8-16 personaletimer pr. uge i arbejdskraft - primært til hø/weekendvagter.

Georg er OBS på nedvask af staldene til sommer. Der er indhentet tilbud og dette vil muligvis ske i uge 27.

Der arbejdes på, at strømmen til nogle af jordfoldene bliver udskiftet. Det drejer sig om 4 ud af 12 folde.

2. Opfølgning af to-do-ting fra sidste møde

Intet nyt.

3. Økonomi

Årsregnskabet viser et lille overskud på ca. 22.000 kr.

Prisstigninger:
Vi adviserende, at der ville ske prisstigninger. Desværre blev der i denne sammenhæng brugt ordet "mindre". Dette beklager bestyrelsen, da der procentvis er sket større stigninger nogle steder end andre. Stigningerne er vurderet individuelt.

4. Ridebaner

Der er indhentet tilbud på opfyldning af ridebanerne.

Vi skal alle være obs på, at samle klatter op, da der desværre fortsat opleves at der ligger nogle glemt.

5. Personale

Mie, rideskolelederen, kommer ikke tilbage efter endt barsel.

Rebecca vil indtræde i denne stilling pr. 1. marts 2022.

6. Rideskolen

Rebecca har desværre været udsat for et fald på en hest, og er pt. sygemeldt. Derfor mangles der undervisere indtil hun bliver raskmeldt igen.

Bestyrelsen prøver så vidt muligt, at finde afløsere til de enkelte elevhold.

7. Privat undervisning

Intet nyt.

8. Certificering

Intet nyt.

9. Indkomne forslag

Vedr. generalforsamling d. 2. marts 2022, er der ikke kommet nogle indkomne forslag.

10. Sikkerhed

Intet nyt.

11. Nyt fra distriktet

Der er distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg tirsdag d. 1. marts - Mette og Lone deltager.

12. Udvalg

Vi har fået tildelt 3 springstævner og 1 dressurstævne i 2022.

Mette og Christian har været til møde med Århus kommune og kommunens andre 8 rideklubber på Skaarupgaard d. 22. februar. 

 • Der blev talt om økonomi, hvilket er et generelt problem i kommunens rideklubber, ligeledes mangel på elevheste.
 • Århus kommune giver økonomisk støtte ud fra aktivitet (medlemmer på elevholdene) i klubben.
 • Sport & Fritid kommer på besøg d. 3. marts.

13. Markedsføring – PR

Intet nyt.

14. Aktiviteter

Intet nyt.

15. Sponsorer

Intet nyt.

HUSK!!!

Generalforsamling onsdag d. 2. marts 2022, kl. 19.00 i Rytterstuen.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2022

Dato: 11. januar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Louise Bagger (referant), anette Frølund, Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Merete Clausen og Anne Pind

Information fra daglig leder

Belægning pr. 1.feb: 1 ledig boks

2 ledige folde fra forår. 

Vagtplan - julen ok, Jan og feb - nogenlunde. Thula stopper om lørdagen. Vil gerne vende tilbage efter rejse. 

Der er lagt fibernet ind i cafeteria og dommertårn. 

Varmen i rytterstuen bøvler. Georg bestiller rep. 

Elevhestene registreres osv - Georg er på sagen. 

Indendørs ridehusbunde tjekkes. 

Økonomi 

- 2021 ser ud til at blive rundt 0 med et lille overskud

- 2022 

 • lønninger stiger
 • Wrap stiger - ca.25%
 • Der kommer derfor mindre stigninger over hele linien for at dække de øgede udgifter. 
 • Stigningerne er holdt på et minimum og påvirker primært de direkte påvirkede poster.

Lone vil gerne gennemgå alle kontrakter og bilag – de er selvfølgelig fuldt tilgængelige – Christian sætter Lone i kontakt med Elisabeth – som kan stille det ønskede materiale til rådighed. 

Lone undersøger regelsæt vedr. lønnet foreningsarbejde.

Generalforsamling 

Christian indkalder 2.marts. Christian og Mette er på valg. Mette modtager ikke genvalg. Christian overvejer.

Info fra dristriktet

27 Jan - alle rideklubber mødes på skaarupgaard - samarbejde på tværs - ønske fra kommunen. Vidensdeling.

Der er møde i distriktsrådet på VB 1.marts Mette og Lone deltager. 

Sikkerhed

OBS: På grund af sikkerhedshensyn er det forbudt at færdes på stedet med ørepropper - så man ikke kan høre andre mennesker tale/advare. 

Der ligger et sikkerhedskursus man kan tage på DRFs hjemmeside. 

Sponsorer/ansøgninger

Arbejdet starter nu her. 

Vedr. vildtskov

Status er at der arbejdes videre på den oprindelige plan i Moesgaard skovene MEN uden hegninger. Vedr. Hørret Skov så er der et ønske om en grøn kile fra Hørret skov til Vilhelmsborg – det kræver dog opkøb af jord – hvilket derfor er et langsigtet projekt – og heri lader det på nuværende tidspunkt til at man i den forbindelse vil indtænke ridestier i planen. Vi følger den løbende dialog vedr. skovene.

Vedr. Klubtøj

Hvis der er nogen der ønsker at købe klubtøj kan man henvende sig tillouise@stm-sport.dk