Elevskolen

Undervisere i Rideskolen

Anne Pind: Børnehold på hverdage
Anne Pind: Underviser på voksenhold, springhold og børnehold om lørdagen.
Helle Nørbjerg: Voksenhold fredag formiddag.

Daglig leder af Rideskolen

Daglig leder i rideskolen er ....

Kontakt til rideskolen via e-mail: skaar.skaaderideklub175@gmail.com 
E-mails besvares inden for 3 dage. 

PRÆSENTATION

Mit navn er ...

...

Funktionsbeskrivelse underviser og daglig leder af elevskolen

Den daglige leder af rideskolen er ud over undervisning af elevhold ansvarlig for:

Undervisningsplaner for øvrige undervisere

 • Kontakt til og information af øvrige undervisere
 • Attestere timesedler
 • Sørge for dækning ved ferie/sygdom m.m.
 • Medansvarlig for at rekruttere nye undervisere efter behov, i samarbejde med bestyrelsen
 • Oplæring af nye undervisere ved tiltrædelse
 • Kontaktled mellem bestyrelse og øvrige undervisere

Planlægning elevhold

 • Ind – og udmeldelser
 • Administrere indkomne mails
 • Holdlister for hver måned
 • Informationer til elever og forældre
 • Kontaktled mellem bestyrelsen og bogholder ifbm. rapportering og ajourføring af elevskolens ryttere

Partordning           

 • Rekruttering af parter
 • Holde partkontrakter, partvejledning og ventelister ajour 

Sadeltøj og udstyr

 • Sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • Eftersyn af sadeltøj en gang om måneden og øvrige udstyr efter behov
 • Vask af underlag

Sadelrum og staldgang

 • Orden og nydelighed i sadelrummet og staldområdet omkring den lille ridehal.
 • Det er til enhver tid lederen af elevskolens ansvar, at de der færdes i og omkring elevskolen møder denne i god orden
 • Udfærdige turnuslister for rengøring af sadelrummet

 Heste og ponyer

 Kontrol med elevhestenes velbefindende herunder kontrol af;

 • halthed
 • mug
 • tabte sko
 • dårlige tænder
 • o.a. vedrørende hestenes sundhed og funktionsdygtighed

Brugen af elevhestene er fra bestyrelsens side afgrænset til at;

 • Anvendelse af hestene tilrettelægges under hensyntagen til belastningen i de enkelte undervisningsseancer
 • Det bør tilstræbes, at ingen hest går to timer i træk med større eller øvede ryttere
 • Hestene skal have fri hver søndag. I de uger, hvor søndagen konflikter med et elevstævne eller lignende, skal undervisningen lørdag og mandag tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang kompenseres for den manglende fridag.
 • De heste der går med på springhold, må kun gå max. 1 timer derudover. Og aldrig to springtimer samme dag.
 • For at kunne gå på springhold er det nødvendigt at gå til almindelig holdundervisning.
 • Ved springning på elevskolen skal underviseren være omhyggelig med, ikke at overfordre rytterens evner mht. højde og øvrig sværhedsgrad og på den måde presse hesten unødvendigt.
 • Ingen på elevskolen, må springe over 80 cm.(heste) og 50 cm. (ponyer)
 • Elevrytterne må deltage i klubstævner på elevheste, men ikke i distriktsstævner

Andre opgaver

 • Planlægning og afvikling af 2 elevstævner årligt
 • Planlægning og afvikling af en uges sommerridelejr
 • Planlægning og afvikling af mindst 2 mini ridelejr / weekend overnitning
 • Kontaktperson til pony-juniorudvalget
 • Planlægning og afvikling af ryttermærkeundervisning
 • Medvirkende til opdatering af klubbens hjemmeside, ift. rideskolen
 • Administrere og opdatere Facebook siden ”Skåde Rideklub” og ”Parterne på Skåde...”
 • Lederen af elevskolen er det daglige bindeled mellem staldmesteren, bogholderen og bestyrelsen ift. alt, hvad der vedrører elevskolen.

 August 2012/revideret jan. 2018