Udmeldelse

Hvordan udmelder man sig fra Skåde Rideklub?

Ønsker man at opsige medlemsskab af Skåde Rideklub sker udmeldelse skriftligt via mail til bogholder@skaade-rideklub.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger: 
Fulde navn
Hold dag og tid

Opsigelsesfrister
Opsigelse af plads på elevhold er med minimum en måneds varsels inden den første i hver måned. 

Medlemskabet af Skåde Rideklub er et årligt medlemsskab og løber fra 1/4-31/3.  

Du vil modtage en bekræftelse fra bogholderen, når vi har modtaget udmeldelsen, hvori der vil stå, hvilken dato udmeldelsen af Skåde Rideklub er gældende fra.

Du kan i opsigelsesperioden modtage en varsel om, at der vil blive trukket et beløb fra din konto, selvom du har modtagelse en bekræftelse på, at du udmeldt. Denne varsel skal du se bort fra. Det er en varsel, som systemet skal sende ud, førend vi retter udmeldelser i systemet.