Information om stævner i Skåde Rideklub

Stævner på Skåde Rideklub

Vi bestræber os på at afholde såvel C- som D-stævner i Skåde Rideklub. Vi er altid glade for at byde vores gæster velkomne.

Udklasningsreglen (OUT-reglen)
Skåde Rideklub følger DRF’s officielle stævneregler og dermed også udklasningsreglen (OUT-reglen). Dvs. udlukning af ekvipager, som har vundet pågældende program/højere programmer 3 gange med min. 65% eller som har være placeret i højere programmer 5 gange med min. 65%. Læs mere i DRF's bestemmelser.

Sekretariat
Vores rytterstue på 1. sal over kortstalden huser vores cafeteria, sekretariat og toiletter. Trappen til rytterstuen befinder sig på gårdspladsen. Sekretariatet kan ved C-stævner være flyttet ind i det store ridehus. I så fald vil der være skiltet med denne ændring. 

Kontakpersoner
Stævneudvalget kan kontaktes ved sms og består af Helle Nørbjerg (M: 23602490), Mette Thomsen (M: 40518270) og Mette Markussen (M: 26234750).

Startlister
Startlister kan se på Equipe ca. 1 uge før stævnet. Endelige startlister kan ses dagen før ca. kl. 18.

Cafeteria
Under vores stævner er der altid et lille udvalg af mad og drikkevarer i vores cafeteria. Vi tager imod kontakter og betaling via MobilePay.

Ridebaner
Indendørsstævner afholdes i en 20x60 ridehal med opvarmning i en 20x40 ridehal. Begge med fiberbund.

Udendørsstævner afholdes på 20x60 dressurbane med fast hegn. Ved stævne på to baner er bane 2 med hvidt dressurhegn. Begge dressurbaner er med Walber Arena Mats og Walber Supreme Surface. Opvarmningen foregår udendørs på fibersandbane.

Træning på vores baner
Forud for vores stævner forsøger vi så vidt muligt at tilbyde aftentræning dagen inden stævnets start. Der må forventes uro pga. forberedelser til stævnet dagen efter. Da vi rigtig gerne vil passe på vores ridebanebunde, beder vi alle om at samle gødning op så snart, hesten gøder. Vi ønsker ikke, at det bliver redet ned i bunden. Muligheder og priser fremgår af bemærkningerne under proportionerne for det enkelte stævne.

Bokse
Vi bestræber os på altid at have et (begrænset) antal bokse med halm til udlejning i forbindelse med vores stævner. Kun ryttere og heste, der har lejet bokse, har adgang til stalden og kun den del af stalden, hvor udlejningsboksene er. De andre staldafsnit er lukkede for adgang. Muligheder og priser fremgår af bemærkningerne under proportionerne for det enkelte stævne.

Parkering
Vi ser gerne, at der ikke står heste i hestetrailere uden opsyn. Vi sørger for at skilte med parkering for hhv. lastbiler, trailere og persontbiler. Store lastbiler parkeres på vores asfalterede gårdsplads. Trailere og mindre lastbiler parkeres ved udendørsstævner på en afmærket græsmark og ved indendørsstævner på vores gårdsplads. Personbiler parkeres ved udendørsstævner på jordfoldene ved gårdspladsen og ved indendørsstævner langs med vores store ridehus.

Temperaturtagning
Pga. risikoen for sygdomssmitte, ser vi gerne, at alle startende tager temperatur en gang dagligt en uge frem til stævnet.