Online tilmelding - klubmodul

Hvordan tilmelder jeg mit barn eller mig selv til klubkontingent og skolehold ONLINE?

Profil
Først skal man gå til ’online tilmelding’ og oprette sin eller barnets profil. Det er vigtigt, at data er korrekte, især mob.nr. og e-mail adr. på den der skal betale. Man er selv pligtig til at vedligeholde sine data over tid - også dankort.


Klubkontingent
Alle, der vil deltage i aktiviteter og anvende rideklubbens faciliteter, skal være medlemmer. I profilen vælges 'tilmeldinger og priser' i øverst menu. Her vælger man hold '999'. Systemet finder selv ud af om man er senior eller junior: Man skal følge skærmteksten og gå videre til betaling med sit dankort. 

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts året efter, og der sker ingen refusion ved tidligere udmeldelse. Ved tilmelding efter 1. oktober betales der halv pris.

NB: Man behøver ikke medlemsskab for at købe en prøvetime.

Prøvetime
Prøvetime er et tilbud, hvis man er lidt i tvivl om ridning er noget for en selv eller ens barn. Prøvetime skal altid aftales med rideskolelederen og koster 100 kr. Prøvetimen kan derefter tilmeldes og betales med dankort via 'Event' i din profil. Hvis du efterfølgende tilmelder dig til elevhold refunderes de 100 kr.

Kontakt Rideskolelederen
Mobil: 60 51 78 02
e-mail: skaar.skaaderideklub175@gmail.com 

Tilmelding til elevhold
Online tilmelding til elevhold kan kun ske, hvis du har en klar aftale med rideskolelederen, om der er plads på holdet. Tilmelding sker på samme måde som tilmelding til Klubkontingent. Ved tilmelding fra 1. i måneden til 15. betales fuld pris  - ved tilmelding efter d. 15. betaldes der halv pris. Tilmelder man sig flere hold, skal man starte forfra forhvert hold, man tilmelder sig.

Hvis du har part på en rideskolehest eller -pony er det ridelæreren, der skal tilmelde dig de 2 hold, som der indgår i partaftalen, men partholdet skal du selv tilmelde og betale med dankort.

NB: Alle holdflytninger skal meldes til rideskolelederen, der så foretager ændringerne.

I profilens venstremenu under 'Mine tilmeldinger' kan man følge opkrævnings- og betalingsstatus på sine tilmeldinger. Alle betalinger sker herefter ved automatisk træk på dankortet på forfaldsdagen.

Pensionærer
Alle skal oprette profil og tilmelde sig klubkontingent. Alle pensionsposter opkræves qua faktura, der fremsendes med mail ca. 1 uge før d. 1. kommende måned. Betaling sker automatisk ved træk på dankortet.

Jeg har ikke dankort  - hvad gør jeg så?
Vores system er baseret på kontant betaling via dankort. Det er nemt for alle parter. Vi kan dog godt styrer igennem uden dankort, men sagt lige ud – det er lettere besværligt…

I skal henvende jer til undertegnede bogholder for at træffe en aftale. Bogholderen kan sætte jer på div. hold, når forudbetaling er sket. Herefter vil I modtage en betalingsmail ca. 10 dage før forfald. Det skyldige beløb skal være os i hænde på forfaldsdagen ellers annulleres holdtilmeldingen. Betalingen bedes ske til BankNordik reg.nr. 6516 3050521299 med profil-ejerens navn som reference. Det vil være en god ide at medtage udskrift af kvitteringen ved første fremmøde.

Udmeldelse
Kontingent afmeldes altid ultimo marts, da det er betalt for hele medlemsåret. Såfremt du sender en udmeldelse i løbet af perioden, vil din udmeldelse blive noteret indtil den fysisk foretages senere. Du vil derfor modtage indkaldelse til generalforsamlngen primo marts, selvom du har udmeldt dig i årets løb.

Al udmeldelse sker pr mail til bogholderen.

Jeg er i tvivl!
Spørgsmål og hjælp kan hentes hos:

Bogholder Elisabeth Hansen
Mobil: 40 16 92 40
e-mail: bogholder@skaade-rideklub.dk