Foldkontrakter på små og store folde

KONTRAKT PÅ LEJE AF FOLD (LILLE)

Skåde Rideklub udlejer herved fold nr.­_____     til : ____________________________________

 

 1. Depositum for fold udgør kr. 5400.- ved leje af fold i størrelsen ca.  25 x 65 mtr. Beløbet opkræves af klubben samtidig med modtagelse af underskrevet kontrakt.
 2. For at leje fold skal man have en boks på Skåde Rideklub.
 3. Leje for fold udgør kr. 3000.- for sæsonen 01.04.14 til 31.03.15. En sæson løber altid fra 01. april til 31. marts efterfølgende år. Der forudbetales for 1 sæson af gangen og dette opkræves af klubben hvert år d. 01. april eller ved kontraktens indgåelse. Prisen for leje reguleres automatisk med 2,5 % pr. år.
 4. Lejer har fortrinsret til folden, indtil kontrakten opsiges. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel og dette skal meddeles skriftligt til klubben. Sidste mulige opsigelsestidspunkt for næstkommende sæson er derfor 31.12.xx. Det er ikke muligt at få forudbetalt leje retur, selvom man opsiger kontrakten tidligere.
 5. Skåde Rideklub kan opsige kontrakt med lejer med 1 måneds varsel, såfremt regler for benyttelse af fold ikke overholdes. Endvidere kan Skåde Rideklub opsige kontrakten med minimum 3 måneders varsel, såfremt der skulle opstå forhold, der forhindrer klubben i fortsat udlejning af jorden.
 6. Det er tilladt at benytte folden hele året, dog skal heste være i stald senest ved mørkets frembrud. Derudover er det i perioden fra d. 01 november til d. 01 april kun tilladt at benytte folden i perioder med tørt underlag / frostvejr, således at folden bevares som græsfold.
 7. Lejer kan dele fold med en anden pensionær. Der må maksimalt være 2 heste på en 25 x 65 mtr fold. Såfremt fold deles med andre skal navn på pensionær påføres denne kontrakt.
 8. Lejer kan overdrage kontrakten til pensionær, som har benyttet folden jvf denne kontrakt. Skift til ny lejer skal meddeles klubben skriftligt senest 28.02.xx. Overdragelse af kontrakt kan kun ske ved skift til ny sæson.
 9. Skåde Rideklub er forpligtet til at etablere / vedligeholde hegn samt strøm, således at hesten(e) er forsvarligt indhegnet. Lejer er forpligtet til at oplyse om defekter på hegn eller strøm. Det er ikke tilladt selv at etablere hegn.
 10. Såfremt man ønsker en fold tættere på staldene eller en anden størrelse på fold skal dette meddeles klubben, da der føres ventelister med foldene.
 11. Aftale vedr. ind- og udlukning skal aftales separat.

 

Dato

 

Underskrift lejer                                                           Underskrift/Skåde Rideklub

 

Følgende pensionær benytter også folden:

________________________________________________________________________________

Navn                                                                             Navn / Hest

KONTRAKT PÅ LEJE AF FOLD (STOR)

 

Skåde Rideklub udlejer herved fold nr.­_____     til : ____________________________________

 

 1. Depositum for fold udgør kr. 8800.- ved leje af fold i størrelsen ca. 50 x 65 mtr. Beløbet opkræves af klubben samtidig med modtagelse af underskrevet kontrakt.
 2. For at leje fold skal man have en boks på Skåde Rideklub.
 3. Leje for fold udgør kr. 5000.- for sæsonen 01.04.14 til 31.03.15. En sæson løber altid fra 01. april til 31. marts efterfølgende år. Der forudbetales for 1 sæson af gangen og dette opkræves af klubben hvert år d. 01. april eller ved kontraktens indgåelse. Prisen for leje reguleres automatisk med 2,5 % pr. år.
 4. Lejer har fortrinsret til folden, indtil kontrakten opsiges. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel og dette skal meddeles skriftligt til klubben. Sidste mulige opsigelsestidspunkt for næstkommende sæson er derfor 31.12.xx. Det er ikke muligt at få forudbetalt leje retur, selvom man opsiger kontrakten tidligere.
 5. Skåde Rideklub kan opsige kontrakt med lejer med 1 måneds varsel, såfremt regler for benyttelse af fold ikke overholdes. Endvidere kan Skåde Rideklub opsige kontrakten med minimum 3 måneders varsel, såfremt der skulle opstå forhold, der forhindrer klubben i fortsat udlejning af jorden.
 6. Det er tilladt at benytte folden hele året, dog skal heste være i stald senest ved mørkets frembrud. Derudover er det i perioden fra d. 01 november til d. 01 april kun tilladt at benytte folden i perioder med tørt underlag / frostvejr, således at folden bevares som græsfold.
 7. Lejer kan dele fold med andre pensionærer. Der må maksimalt være 3 heste på en 50 x 65 mtr fold. Såfremt fold deles med andre skal navn(e) på pensionær(er) påføres denne kontrakt.
 8. Lejer kan overdrage kontrakten til pensionær, som har benyttet folden jvf denne kontrakt. Skift til ny lejer skal meddeles klubben skriftligt senest 28.02.xx. Overdragelse af kontrakt kan kun ske ved skift til ny sæson.
 9. Skåde Rideklub er forpligtet til at etablere / vedligeholde hegn samt strøm, således at hesten(e) er forsvarligt indhegnet. Lejer er forpligtet til at oplyse om defekter på hegn eller strøm. Det er ikke tilladt selv at etablere hegn.
 10. Såfremt man ønsker en fold tættere på staldene eller en anden størrelse på fold skal dette meddeles klubben, da der føres ventelister med foldene.
 11. Aftale vedr. ind- og udlukning skal aftales separat.

 

Dato

 

Underskrift lejer                                                           Underskrift/Skåde Rideklub

 

Følgende pensionær benytter også folden:

________________________________________________________________________________

Navn                                                                             Navn / Hest