Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen 2023

Bestyrelsen

Opgaver

Formand

Charlotte Børresen

 • Tegne klubben
 • Udvalgskoordinator
 • Ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Lede bestyrelsesmøder
 • Koordinere bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for ansættelseskontrakter
 • Ansvarlig for klubbens nøgler
 • Assistere kassereren i nødvendigt omfang
 • Ansvarlig for klubbens forsikringer
 • GDPR-ansvarlig
 • Ansvarlig for projekt ’ny springbane’ sammen med kasserer

Kasserer
Christian Markussen
40 34 48 22

 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen
 • Kontaktperson til materielanlæg
 • Koordinere og planlægge arbejdsdage i samarbejde med staldmesteren
 • Ansvarlig for udlejning af værelser
 • Kontaktperson for udlejning og fremvisning af værelser i koordinering med staldmesteren
 • Assistere formanden i nødvendigt omfang
 • Overordnet ansvar for økonomien, herunder omkostninger, lønudbetalinger og lønforhold for ansatte og godkendelse af alle regninger
 • Personaleansvarlig for staldmester og staldpersonale
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroller
 • Kontakt til bogholder
 • Ansvarlig for afholdelse af medarbejdersamtaler
 • Udarbejde budgetter
 • Ansvarlig for debitorerne
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte
 • Ansvarlig for ventelisten for bokse i samarbejde med staldmesteren
 • Ansvarlig for indkøb af elevheste
 • Kontaktperson til AROS
 • Ansvarlig for projekt ’ny springbane’ sammen med formand

Næstformand
Anne Pind
23 25 60 75

Sekretær

Anette Frølund

 • Skrive referater – ophæng på opslagstavler og info til webmaster med godkendte referater
 • Repræsentant til distriktet
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender
 • Holde halplaner med optaget tid ajour på hjemmesiden (i samarbejde med webmaster)
 • Kontaktperson til stævneudvalg og aktivitetsudvalg, herunder ansvarlig for at søge om stævner/økonomi
 • Info til webmaster om aktiviteter på hjemmesiden (sammen med Line)
 • Kontaktperson til eksterne undervisere (sikre, at alle rytttere udefra betaler ETB)

Bestyrelsesmedlem

Caroline Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Line Kriegbaum

 • Ansvarlig for rideskolen sammen med Anne
 • Ansvarlig for klubmodul
 • Ansvarlig for skabe i kort- og langstald
 • Kontaktperson til Juniorudvalg
 • Hjemmesideansvarlig (sammen med webmaster)
 • Info til webmaster om aktiviteter på hjemmesiden (sammen med Anette)
 • Informationer til medlemmerne via opslag samt info til webmaster
 • Ajourføre opslagstavler i staldene
 • Facebook-ansvarlig (Juniorudvalg)
 • Instagram-ansvarlig (Juniorudvalg)
 • Foto af elevheste og ajourføring på hjemmeside (Juniorudvalg)

1. suppleant
Camilla Dybdal Christensen


2. suppleant

Opgaver udenfor bestyrelsen

 • Webmaster
 • Ansvarlig for aktiviteter (sammen med Anette/Line)
 • Bogholder
 • Systemansvarlig for klubmodul – vedligehold, drift og opdateringer
 • Ansvarlig for udsendelse af fakturaer
 • Besvare spørgsmål til fakturaer (henvendelse på mail)

Lone Linnebjerg

webmaster@skaade-rideklub.dk

Mette Thomsen

Elisabeth Hansen
40 16 92 60
bogholder@skaade-rideklub.dk

Alle i bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com

Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden ligger på klubbens hjemmeside.
Funktions- og ansvarsbeskrivelsen er gennemgået og tilrettet på bestyrelsesmøde d. 28. september 2022.