Udvalg

Funktions- og arbejdsbeskrivelse

På den årlige generalforsamling vælges udvalgs formænd samt medlemmer til ALLE udvalg. Bestyrelsens medlemmer er fordelt som kontaktpersoner på de forskellige udvalg.

Hjemmesideansvarlig:
Sørger for at indlægge info på hjemmesiden. Henv. Lone Linnebjerg.

Materiel- og anlægsudvalg:
Står til rådighed ved udarbejdelse af mindre nye tiltag samt div. små reparationer. Henv. Christina Kronborg og Georg Nielsen.

Cafeterieudvalg:
Formålet er at være ansvarlig for driften af vores cafeteria. Det tilstræbes, at cafeteriet holder åben og kan servicere klubbens medlemmer samt gæster ved div. arrangementer. Udvalget står således for indkøb, tilberedning og salg. Henv. Linda Raufort og Caroline Houtzager Rasmussen.

Aktivitetsudvalg:
Ansvarlig for at af holde arrangementer af forskellig art fx foredrag, fællesspisning, kursus mm. Alle har lov til at afholde arrangementer. Kontakt endelig udvalgsformanden og hør om datoen er ledig. Henv. Mette Thomsen, Belinda Blendsted, Linda Raufort og Gitte Straadt.

Pony- og juniorudvalg:
Står for afholdelse af elevstævner, klippeklistre-jule hygge, filmaften osv. Samt er ressource ved klubstævner. Udvalget er hjælpere ved div. arrangementer på elevskolen og støttes af rideskolelederen. Henv. Maja Frølund.

Stævneudvalg:
Ansvarlig for at planlægge og afholde stævner på klub og distrikt niveau. Udvalget kan vælge at dele sig i en spring og en dressur del.  Henv. Helle Nørbjerg og Camilla Dybdahl Christensen.

Automatudvalg:
Ansvarlig for drift af vores slik/øl/vand automat dvs. indkøb og opfyldning. Henv. Jens Falck Olesen samt Jette Kaasgaard.
Ansvarlig for indløsning af pantdåser. Henv. Jette Kaasgaard.
Ansvarlig for drift af vores kaffeautomat og opvaskemaskine dvs. rengøring og opfyldning. Henv. Jette Kaasgaard.

Sponsorudvalg:
Er opsøgende med at skaffe sponsoraftaler til vores klub. Henv. Caroline Rasmussen.

Festudvalg:
Sørger for at arrangere og afholde fest når der er stemning for det. Henv. Mette Markussen.

PR udvalg:
Sørger for at lægge info på de sociale medier som Facebook, Insta etc. Henv. Juniorudvalget.